Pressiteade: Eesti Haridustöötajate Liidu volikogu otsustas edasi minna õpetajate streigi ettevalmistamisega

26. septembril kogunenud volikogu otsustas astuda edasisi samme õpetajate streigi ettevalmistamisel palgatingimuste parandamiseks ning pöörduda riikliku lepitaja poole.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) taotles 2024. aastaks õpetaja töötasu alammäära tõusuks 11%, haridus-ja teadusminister esitas valitusele tõusuks 8%. Riigieelarve läbirääkimistel lepiti kokku aga alammäära tõusuks 1,7%, mis on rahaliselt 31 eurot bruto. Ilmselgelt ei ole see õpetajaid rahuldav tulemus. Palga alammäära protsent mõjutab ka alushariduse ehk lasteaia õpetajate palkasid. Seetõttu kohtub EHL esindus täna ka alusharidusasutuste juhtidega.

Riiklikule lepitajale antakse üle avaldus lepitusprotsessi lustamiseks kolmapäeval, 27.septembril kl 11:30. Seejärel on lepitajal aega viis päeva selle läbivaatamiseks, millele järgneb osapoolte kokku kutsumine läbirääkimiste laua taha. EHL loodab, et valitsus saab siiski enne streiki aru probleemi tõsidusest, kuna kogu Eesti edukuse vundament laotakse ju ühiskonnas õpetajate poolt. Seega väärikas töötasu ja toetavad töötingimused õpetajatele on võtmetähtsusega Eesti edukuse tagamisel. Ühiskonnas on selge toetus õpetajate streigile, uuringu teostanud Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluse järgi küsiti inimestelt kuidas suhtuvad võimalikku õpetajate streiki ning kui kõrge peaks olema õpetaja palk võrreldes teiste kõrgharidusega töötajate palgaga. 62% toetasid võimaliku streiki ning 92% vastanutest avaldas arvamust, et õpetajad peaksid saama samaväärset või kõrgemat palka võrreldes teiste kõrgharidusega spetsialistidega. Uuring on leitav siit: https://www.inst.ee/uuringud/opetajate-palk

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks