Vali Eesti haridus petitsiooni üleandmine riigikogus

Vali Eesti haridus petitsiooni üleandmine riigikogus

Homme, 31.05.2023 kl 11, annab Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) üle Riigikogu esimehele Lauri Hussarile petitsiooni pedagoogide palga- ja tööolude parandamiseks. Kokku on allkirja andnud 6727 inimest.

Petitsiooni „Vali Eesti haridus“ eesmärk on juhtida võimukandjate tähelepanu kriitilisele olukorrale Eesti haridusmaastikul. Rahvaalgatusel kogutud allkirjadele lisaks saatis EHL haridus- ja teadusministrile kutse alustada õpetajate palgaläbirääkimisi aastaks 2024. Tagamaks Eesti hariduse kvaliteetset jätkusuutlikust on nõutavad neli peamist tegevust, mis hõlmab nii  keskmise töötasu tõusu, koolijuhtide suuremat otsustavust palgafondide haldamisel kui massilise ülekoormuse vähendamist.

„Meie väga heal tasemel hariduse andmise vundament on pedagoogid. Ilma otsustava ja kiire tegutsemiseta riigi poolt aga ei ole meil varsti neid inimesi“ rõhutab Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. „Seisame ka lasteaiaõpetajate eest, nende miinimumpalk peab olema alati seotud kooliõpetaja miinimumpalgaga ning KOV-id peavad saama selleks vajalikku lisaraha“, lisab Voltri.

Petitsioon on täismahus leitav siit: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/2356b0bf-f349-42b5-99eb-d9d50261d415

EHL esimees Reemo Voltri vastab ajakirjanike küsimustele kohapeal peale Riigikogu esimehega kohtumist. Soovi korral saab juba ka petitsiooni üleandmist riigikogus kajastama tulla. Lisainfo ja allkirjade üleandmisel osalemisest palume teada anda otse EHL esimehele (reemo.voltri@ehl.org.ee ; tel. 510 1797)

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim lasteaia, huvikooli, üldhariduse ja kutsehariduse õpetajate ja teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töö, töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamiseks. EHL esindab õpetajaid töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi valitsusega.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks