20.06.2023 Algavad õpetajate palgaläbirääkimised

Algavad õpetajate palgaläbirääkimised

Täna kohtuvad Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallas alustamaks läbirääkimisi pedagoogide palgatingimuste parandamiseks.

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele alustatakse palgaläbirääkimisi õpetajate töötasu tõstmiseks aastaks 2024. Kuna lasteaiaõpetajate töötasud on seotud kooliõpetajate töötasu alammääraga, siis antud läbirääkimised mõjutavad ka nende töötasusid. Palga- ja töötingimuste parandamise eesmärk on tagada Eesti hariduse kvaliteetne jätkusuutlikus.

„Meie väga heal tasemel hariduse vundament on pedagoogid. Ent neid inimesi on aina raskem hoida ja kooli tööle saada ilma konkurentsivõimelise töötasuta,“ rõhutab Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. „Oleme läbirääkimiste suhtes positiivselt meelestatud, kuna enne riigikogu valimisi andsid kõik erakonnad oma valimisslubadustes mõista, et saadakse aru õpetaja ameti väärtustamise vajadusest. Seisame selle eest, et ka lasteaiaõpetajate palgatõusuks saaksid kohalikud omavalitsused riigipoolse lisarahastuse,“ lisab Voltri.

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas kinnitab, et õpetajate palga küsimus on valitsuse jaoks võtmetähtsusega. „Alustame Eesti Haridustöötajate Liiduga arutelu õpetaja palga alammäära tõstmise üle. Palgal on kahtlemata suur roll noorte õpetajate järelkasvu kindlustamisel ja seetõttu on selle järjekindel tõus äärmiselt oluline. Õpetajate motiveerimisel on tähtis ka koolide juhtimiskultuuri arendamine ja see, et koolijuhid saavad senisest rohkem õpetajate palku diferentseerida – suurendame vastava fondi 17 protsendilt 20 protsendini,“ selgitab minister.

Kohtumine leiab aset Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses algusega kl 9 ning on planeeritud orienteeruvalt tunniajase kestusega. Minister Kristina Kallas ja EHL esimees Reemo Voltri on valmis peale seda vastama ka ajakirjanike küsimustele.

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) on Eesti suurim lasteaia, huvikooli, üldhariduse ja kutsehariduse õpetajate ja teiste haridusala töötajate esindusorganisatsioon ja ametiühing. EHL osaleb haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste vaheliste kokkulepete sõlmimises ning töö, töötasu, töötingimuste jt küsimuste lahendamiseks. EHL esindab õpetajaid töötasu alastest läbirääkimistest Eesti Vabariigi valitsusega.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks