Valgamaa õpetajad seisavad innukalt oma õiguste eest

24. jaanuaril oli EHLi esimehel Reemo Voltril ja juristil Külli Kröönströmil rõõm esineda Valgamaa Haridustöötajate Ametiühingute Liidu infopäeval Valgamaa kutsehariduskeskuses. Suur tänu organisatsiooni eestvedajale Sille Allikule kutse ja sooja vastuvõtu eest! Andsime üle rinnamärgid Valgamaa tublidele usaldusisikutele.

Mõned infokillud üritusel räägitust:

* Kui haridusasutuse ametiühing algatab tööandjaga kollektiivlepingu läbirääkimised, siis pole tööandjal seaduse järgi õigust läbirääkimistest keelduda.

* Töökorralduse ja tasude kokkuleppimine kollektiivlepingus vähendab töökollektiivis konflikte ja võimalikku vastasseisu, sest töötingimused on läbi arutatud ja on saavutatud kompremissina kõiki rahuldavad tingimused.

* Tööandja kohus on tagada õpetajale koolis hea psühhosotsiaalne töökeskkond. Kuid õpetaja peab ka ise oma õiguste ja tervise eest seisma. Ametiühingu liikme tohutu eelis on organisatsiooni tugi ning tasuta õigusnõu.

* Riiklikest toetustest on õpetajale ette nähtud prillide kompensatsioon. Kuid haridusasutused saavad toetada õpetajate tervist näiteks nii, et haridustöötajatel võimaldatakse kooli spordirajatisi (nt ujulat, võimlat, jõusaali) tasuta kasutada.

*Ametiühing soovib olla tööandja partner, mitte vastane! Koostöös, kokkulepetes ja avatud dialoogis peituvadki igapäevamurede lahendused!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks