Kas lasteaiaõpetajad ikka saavad lubatud palgatõusu?

❓ Kas lasteaiaõpetajad siis ikka saavad lubatud palgatõusu?

EHLi esimees Reemo Voltri vastab:
Lasteaed ja seal pakutav alusharidus on Eesti väga hea hariduse vundament. Lasteaiaõpetaja on Eestis kõrgharidusega spetsialist. Selleks et meie lasteaedades oleksid tööl motiveeritud ja erialase väljaõppega spetsialistid, tuleb neile maksta väärilist tasu. Meie lapsed veedavad suurema osa oma päevast lasteaias. Seega on väga oluline, et seal õpetaks, arendaks ja suunaks neid spetsialist. Spetsialist peab saama ka oma haridusele, kogemusele ja tööpanusele vastavat töötasu.

Eestis on kokku lepitud, et lasteaiaõpetaja palk peab olema vähemalt 90% kooliõpetaja töötasu alammäärast. Mulle teadaolevalt ei ole ükski kohalik omavalitsus sellest eesmärgist loobunud ja pingutatakse, et see palgatase säilitada. Kindlasti ei ole see kohalikule omavalitsusele lihtne ülesanne. Siiski on kvaliteetne alusharidus hea hariduse kestma jäämise seisukohast ülitähtis. See investeering headesse inimestesse tuleb tagada. Suur tänu kõigile kohalikele omavalitsustele, et õpetajate palgatõusu tähtsusest on aru saadud ning selle nimel tõesti vaeva nähakse. Vaevalt keegi kahtleb õpetajate palgatõusu vajalikkuses, et Eesti haridus senise pühendunud tööga saavutatud tasemel püsiks.

Eestis on seaduste järgi lasteaiad kohalike omavalitsuste pidada. Niisiis peavad kõik alushariduse pakkumisega kaasnevad kulud kandma kohalikud omavalitsused. Ka kohalikud omavalitsused on ise väljendanud selget soovi, et selline süsteem jätkuks. Praeguste kiirete hinnatõusude tõttu on kohalikud omavalitsused raskete valikute ees, kuidas piiratud eelarvetingimustes kõik oma kohustused täita. Tuleb teha keerulisi valikuid ja seada prioriteete. Paraku on üks võimalus lasteaia kohatasu tõsta, et kohalike omavalitsuste tulusid suurendada. Kindlasti ei tee sellist otsust ükski omavalitsusjuht kerge südamega. Siiski lasub kohalikul omavalitsusel vastutus tagada kõik teenused, sh kvaliteetne alusharidus.

Loomulikult on lasteaia kohatasu tõus lapsevanematele raske kanda. Ma usun, et Eesti peredele on laste hea haridus siiski väga tähtis. Peame kaaluma, kas näiteks senise 75 sendi asemel päevas 1,5 eurot (kuutasu tõus nt 17 eurolt 34 eurole) on tõesti liiga palju, et laps veedab oma pika päeva professionaalsete motiveeritud õpetajate hoolitsuse ja tähelepanu all. Loomulikult peab kohalik omavalitsus vaatama, et ükski laps ei jääks kohatasu tõusu pärast lasteaiast eemale, kuid selleks on olemas muud meetmed. Ära ei saa ka unustada, et uuest aastast tõusid lapse- ja peretoetused, mis peaks leevendama ka võimalikku lasteaia kohatasu tõusu. Peame arvestama ka sellega, et oleme Eestis üle minemas ükskeelsele haridusele. Selles protsessis on võtmeroll just professionaalsetel lasteaiaõpetajatel. Lasteaiaõpetajaid tuleb väärtustada ning tagada neile lubatud palgatase, mille nad on oma pühendunud tööga kuhjaga välja teeninud.

Pilt: Pixabay

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks