EHL võõrustas ETUCE delegatsiooni Eestis

Eesti Haridustöötajate Liidul oli au võõrustada Euroopa ametiühingute hariduskomitee (European Trade Union Committee for Education ehk ETUCE) delegatsiooni 16. ja 17. jaanuaril 2023 Eestis. Delegatsiooni kuulusid Euroopa ametiühingute hariduskomitee regioonidirektor Susan Flocken, komitee president Larry Flanagan ja programmijuht Valeryia Desphain.

ETUCE on haridustöötajate sotsiaalpartner Euroopa tasandil ja haridustöötajate huvide eest seisja Euroopa Komisjonis. ETUCE on üleilmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni regionaalse struktuuriga Euroopas, mille liige on ka Eesti Haridustöötajate Liit. ETUCE delegatsiooni visiidi peamine eesmärk oli tutvuda, kuidas Eestis ukraina sõjapõgenike laste õpetamine on korraldatud. Delegatsioon suundus pärast Eestist lahkumist Lätti ja Leetu. Visiitide põhjal valmib ülevaatlik raport.

Esmaspäeval, 16. jaanuaril võttis meid väga lahkelt vastu Nõmme gümnaasiumi pere. Suures vestlusringis õpetajate ja ukraina õpilastega saime palju väärtuslikku infot, kuidas ukrainlased tavakoolis õpivad ning millised on nende argised mured ja rõõmud. Sel kohtumisel viibis ka Õpetajate Lehe reporter Raivo Juurak.

Edasi suundusime Tallinna Tehnikaülikooli, kus tutvusime ukraina tudengite võimalustega Eestis tehnikakõrgharidust omandada. Meid tervitas TalTechi rektor Tiit Land ning põhjaliku ülevaate andis õppeprorektor Hendrik Voll. Meil oli suur rõõm kuulata tublide ukraina noormeeste õppekogemust.

Esmaspäeva õhtul oli meil TalTechi ruumides koosolek Eesti kõrgkoolide ametiliitude ühendusega Universitas. Arutasime ametiühingutööd Eestis ja Euroopas laiemalt. Sellele järgnes ühine õhtusöök Olde Hansas.

Teisipäeva, 17. jaanuari hommikul võttis meid lahkelt vastu Tallinna Vabaduse kool, kus õpivad ukraina õpilased 7.-12. klassini. Koolis on üle 600 õpilase. Vestlusring koolijuhi Alo Savi, õpilase ning õpilasnõustajatega oli väga avameelne ja tekitas kindlustunde, et ukraina lapsed on Eestis hoitud ja toetatud.

Järgnes kohtumine haridusminister Tõnis Lukase, ministri nõuniku Kalmar Kursi ning üldhariduspoliitika osakonna juhataja Ülle Matsiniga. Kolmepoolsel kohtumisel võeti kõne alla Eesti hariduse ja õpetajate üldseis, olulisemad arengud, lähituleviku plaanid ning riigi tegevus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel ja hariduse pakkumisel.

Visiidi lõpuks oli meil rõõm kohtuda Riigikogu Isamaa fraktsiooni esindaja Mihhail Lotmaniga. Külalistel oli ainulaadne võimalus näha ka parlamendi istungisaali. Seejärel tutvusime pisut Tallinna vanalinnaga. Seejärel saatsime külalised lennujaama, kust nad suundusid edasi Läti pealinna Riiga.

Ülisuur tänu kõigile, kes ETUCE visiidi heaks töötasid ning külalised avasüli vastu võtsid!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks