KOVid saavad taotleda toetust, et ukraina põgenikke aidata

Juba 25. juulist 2022 on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Sotsiaalministeeriumi taotlusvoor. Selle kaudu saavad kohalikud omavalitsused taotleda toetust, et sõjapõgenikke aidata.

Eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate lõimumist Eesti ühiskonda ja nende osalemist tööturul.

Kahjuks on seda toetust taotlenud vaid üksikud kohalikud omavalitsused. Siin on suurepärane võimalus kohalikel organisatsioonidel (ka haridusasutustel) pöörduda oma kohaliku omavalitsuse poole ja suunata neid abi taotlema. Haridusasutused saavad anda KOVile sisendit, millised on ukraina põgenike toetamise vajadused.

Lisainfot taotlusvooru kohta leiab siit:
 https://rtk.ee/meede-rahvusvahelisekaitse

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks