Õpetajate töörahu on taastatud

Palgaläbirääkimiste 29.09.22 kohtumisel saime minister Tõnis Lukaselt kinnituse, et:

*õpetajate palga alammäär tõuseb järgmisel aastal 1412 eurolt 1749 eurole (tõus ligikaudu 24%). See on õpetajate töötasu alammäär, mida taotlesime kevadel läbirääkimiste alguses, kui 2023. aasta keskmise palga prognoos oligi 1749 eurot.

* KOV-idele õpetajate palga diferentseerimiseks antav n-ö puhverraha 17,1% ei vähene.

* Minister rõhutas korduvalt vajadust ja kavatsust õpetajate karjäärimudel välja töötada.

* Jätkub lasteaiaõpetajate töötasu meede jätkub. Selle meetme järgi peab lasteaiaõpetajate palk olema õpetajate alammäärast vähemalt 90%.

Õpetajate töörahu on selleks korraks taastatud. EHL ei ole saavutatud tulemusega lõpuni rahul. Töö õpetajate väärtustamiseks kahtlemata jätkub. Praeguses olukorras oleme otsustanud streiki siiski mitte korraldada. Jätame selle järgmise aasta vahendiks, kui uus valitsus ei astu otsustavat sammu, et tõsta õpetajate töötasu võrreldavaks teiste kõrgharidusega spetsialistide palgaga.

Eesti Haridustöötajate Liit on aastaid taotlenud õpetajate töötasu tõusu selliseks, et õpetaja töötasu alammäär oleks vähemalt võrdne Eesti riigi keskmise palgaga. Sama eesmärgi on sõnastanud poliitikud ise. Paraku pole me seda eesmärki veel saavutanud.

Praegu, 2022. aastal on õpetaja töötasu alammäär 1412 eurot. See moodustab riigi keskmisest palgast (rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi 1718 eurost) 82,2%.

Selle aasta mais alustasime õpetajate järgmise aasta töötasu alammäära tõstmise üle läbirääkimisi. Maikuus esitasime ministrile taotluse, et järgmisel aastal oleks õpetajate töötasu alammäär 1749 eurot. (Nii suureks prognoositi kevadise majandusprognoosi järgi Eesti järgmise aasta keskmist palka). Oleme õpetajate ebapiisava töötasu, suure koormuse ja õpetajate puuduse probleemi ühiskonnas jõuliselt ja edukalt teadvustanud. Oleme teinud ettevalmistusi, et alustada õpetajate streiki, kui valitsus ei tõsta õpetajate palka piisaval määral. Septembris oleme jätkanud palgaläbirääkimisi nüüd juba uue ministri, Tõnis Lukasega. Esitasime uuendatud taotluse, mis tugines rahandusministeeriumi suvisele majandusprognoosile. Taotlesime järgmise aasta palga alammääraks kehtestada 1845 eurot. Nii suur on prognoosi järgi Eesti keskmine palk järgmisel aastal.

Praeguse teadmise järgi pakub valitsus õpetajate palgatõusuks 23,9%. Õpetajate töötasu alammäär oleks tõusu järel järgmisel aastal 1749 eurot. Kõigil teistel riigiteenistujatel on järgmisel aastal palgatõus 5%. Selline töötasu alammäär (1749 eurot) moodustaks riigi keskmisest ligikaudu 95%. See on selgelt kõige kõrgem positsioon läbi aegade.

Valitsuse pakkumine on see, mida me kevadel järgmiseks aastaks küsisime. Samas ei ole pakkumine siiski see, mida me taotlesime ja mida on meile aastaid lubatud. EHLi volikogu on kuulanud ära paljude õpetajate seisukohad ning on seda pakkumist põhjalikult arutanud. Õpetajatele pakutakse ligi neljandiku suurust alampalga tõusu. Kuigi me ei saa pakutud palgatõusuga lõpuni rahul olla, siis on EHLi hinnangul mõistlik see pakkumine vastu võtta ning streigiplaanidest praegu loobuda. Kui vaja, saame tehtud streigiettevalmistusi ära kasutada järgmisel aastal.

Palgaläbirääkimistel rõhutasime üle, et tugispetsialistide ja lasteaiaõpetajate palgad peavad jääma õpetaja palga alamääraga seotuks ka edaspidi. Samuti eeldame, et uus valitsus, mis asub järgmisel aastal Riigikogu valimiste järel ametisse, võtab õpetajate väärtustamise oma esimeseks prioriteediks ning teeb kohe järgmise ja otsustava sammu ning tõstab õpetajate töötasu lubatud 120%ni riigi keskmisest. Samuti on meile oluline, et taastatakse õpetajate karjäärimudel. Tänasel palgaläbirääkimiste kohtumisel minister Tõnis Lukas kinnitas, et ta toetab meie püüdlusi. 

Haridusministeeriumi pressiteate leiate siit: https://www.hm.ee/et/uudised/riigieelarve-eelnou-naeb-ette-opetajate-huppelise-palgatousu-ja-eestikeelse-hariduse.

Sellega pole teema vaibunud. Hoiame õpetajate murekohti siiski jätkuvalt pildis. Selleks korraldame õpetajate päeval, 5. oktoobril 2022 KUMUs esindusliku hariduskonverentsi. (Lisainfo leiad siit: https://ehl.org.ee/2022/09/26/5-oktoobril-toimub-kumus-ehli-hariduskonverents/.) Seda konverentsi on võimalik jälgida ka veebiülekandena. 

Enne Riigikogu valimisi tõstatame õpetajate väärtustamise teema taas jõuliselt üles. Tegutseme järjepidevalt ja järeleandmatult selle nimel, et õpetajate palk jõuaks aastal 2024 teiste kõrgharidusega töötajatega võrreldavaks. See tähendab, et õpetaja töötasu alammäär peab võrdsustuma Eesti keskmise palgaga. Samuti töötame selle nimel, et kohalikele omavalitsustele jagatav õpetajate palga diferentseerimise fond (n-ö puhverraha) tõuseks praeguselt 17,1%-lt 25%-le. Just see raha võimaldab tekitada ja rakendada õpetajate karjäärimudelit ning väärtustada klassijuhataja tööd.

Selleks et meie kõigi ühised eesmärgid täituksid ja me oleksime senisest veelgi tugevam ja mõjukam partner riigile, vajame teie kõigi abi ja toetust. Just seetõttu on ülitähtis, et kõik Eesti õpetajad kuuluksid Eesti Haridustöötajate Liitu. Julgustage oma kolleege astuma EHLi liikmeks, sest koos oleme tugevamad ja saavutame endale seatud eesmärgid.

Suur tänu teie kõigi pingutuste ja toetuse eest!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks