EHL: õpetajale tuleb anda tuleviku suhtes kindlus ning perspektiiv, et õpetaja saab professionaalse arengu kaudu oma sissetulekut mõjutada

Täna algavad EHLi ettepanekul palgaläbirääkimised õpetaja palga alammäära üle aastaks 2023.


Eesti Haridustöötajate Liidu seisukohad õpetajate 2023. aasta töötasu alammäärade läbirääkimistel

EHL taotleb 2023. aastal õpetaja töötasu alammääraks 1749 eurot. See on võrdne prognoositava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga aastal 2023.

Enamik poliitilisi parteisid on deklareerinud, et õpetajate töötasud peavad olema vähemalt võrdsed Eesti kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga. Teadaolevalt on Eestis kõrgharidusega spetsialistide keskmine töötasu riigi keskmisest töötasust ligikaudu 20% kõrgem. Paraku on õpetajate töötasud Eestis praegu oluliselt madalamal tasemel.

Praegune valitsus on olnud ametis varsti juba poolteist aastat. 2022. aastaks tõsteti õpetajate palka natuke, kuid võrreldes Eesti keskmise palgaga edasiminekut tegelikult ei toimunud. Saavutasime selle palgatõusuga vähemalt niipalju, et õpetaja arvestuslik keskmine palk on võrdne riigi keskmise palgaga.

Oleme näitlikustamiseks välja toonud ka viimaste aastate lõikes seosed Eesti Vabariigi keskmise töötasu ja õpetajate töötasu miinimumi vahel ning õpetajate arvestusliku keskmise ja kõrgharidusega töötajate keskmise töötasu vahel:

AastaRiigi keskmine töötasu (€)Õpetaja töötasu allammäär (€)Õpetaja töötasu allammäära suhe riigi keskmisesse (%)Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi kõrgharidusega septsialistide keskmisesse (%)
2018131411508887,5
2019140712508988,8
2020144813159188,6
2021154913158582,8
2022165614128583,2Nagu tabelist nähtub, lähenes õpetajate töötasu alammäär eelnevatel aastatel tagasihoidlike sammudega riigi keskmisele töötasule kuni aastani 2020. Aastal 2021 langes õpetajate töötasu järsult võrreldes riigi keskmise palgaga. Arvestades ka praegust ehmatavat ligi 19% inflatsiooni, on ainumõeldav teha teoks ammu räägitud õpetaja ameti väärtustamine ka töötasu näol.

Riigi senine õpetajate palgapoliitika ei ole jätkusuutlik eelkõige õpetajate praegust vanuselist struktuuri silmas pidades. Reaalsus on see, et 54% töötajaskonnast on üle 50-aastased ning koolidel on üha raskem õpetajaid leida. Vähene huvi õpetajaameti vastu noorte seas on suuresti tingitud konkurentsivõimetust töötasust võrreldes palkadega teistel kõrgharidust nõudvatel töökohtadel. Teatavasti nõutakse Eestis õpetajalt vähemalt magistritaseme haridust. Õpetajate töötasu miinimum on teistest kõrgharidust nõudvate ametikohtade palkadest isegi 1/3 võrra väiksem.

On teada, et ka riigikogu kultuurikomisjon on saatnud seoses õpetajate järelkasvu ja õpetajaameti väärtustamisega oma soovitused EV valitusele. Nendes soovitustes nimetatakse ühe olulise eesmärgina tõsta õpetajate töötasu konkurentsivõimeliseks, st keskmiselt 1,4-kordseks võrreldes riigi keskmisega.

Kutsume valitsust üles tegema konkreetne tegevuskava, et õpetajate palgaprobleem pikemaajaliselt lahendada, ja see riigieelarve strateegias ka fikseerida. Siinkohal tuleb teravalt meeles hoida hetkeolukorda: riik on õpetajate järelkasvuga kriisis ja olukord ei ole paranemas. Kõigile õpetajatele, aga eelkõige potentsiaalsetele uutele õpetajatele tuleb anda tuleviku suhtes kindlus ning perspektiiv, et õpetaja saab professionaalse arengu kaudu oma sissetulekut mõjutada.

Tulenevalt enneolematult kõrgest inflatsioonist ja õpetajate järelkasvu kriisist teeme järgmised ettepanekud:

  1. Tõsta alates 2022. aasta septembrist õpetajate töötasu miinimum 1500 euroni.
  2. Tõsta õpetajate töötasu alammäär alates 2023. aasta algusest 1749 euroni.
  3. Koostöös EHLiga välja töötada õpetaja karjäärimudel ja leida vahendid, et see võimalikult kiiresti ellu rakendada.
  4. Leida võimalus tasustada õpetajate lisatööd, mis on seotud Ukrainast tulnud õpilaste õpetamisega.

EHLil on hea meel tõdeda, et on rakendunud lasteaiaõpetajate töötasu järeleaitamise meede. Tänu sellele meetmele on lasteaiaõpetajate töötasud saavutanud ametile väärilise taseme ning on mõneks ajaks seotud kooliõpetajate töötasuga. Peame väga oluliseks, et see meede jätkuks ka järgnevatel aastatel.

Eelmainitu valguses soovime, et kehtestataks töötasu alammäärad ka kutsehariduse õpetajatele. Selleks tuleb kutseharidusasutuste pidajatel (enamasti on see riik) astuda läbirääkimistesse Eesti Haridustöötajate Liidu kui õpetajate esindusorganisatsiooniga, et sõlmida üleriigilised kollektiivlepingud. Nende kollektiivlepingutega lepitaks kokku töötasustamise alused ning tööaja jaotumine kutsehariduseasutustes.

HTMi 17.05.2022 pressiteadet saab lugeda siit:

https://www.hm.ee/et/uudised/liina-kersna-opetaja-tootasu-peab-olema-konkurentsivoimeline-vordluses-eesti-keskmise

ERRi 15.05.2022 kajastus:
https://www.err.ee/1608598039/haridustootajate-liit-soovib-vanemopetajatele-lisatasu
EHLi täpsustus: Karjäärimudel on vajalik ja lisaraha selleks samuti. Kuid selleks ei kuluks 150 mln eurot. Nimetatud summa oleks vajalik, et järgmisel aastal tõsta õpetajate palk võrreldavaks teiste kõrgharidusega töötajatega ning võimaldada õpetajate palku ka päriselt diferentseerida, mida praegune mudel ei võimalda.

Yoast SEO

Lülita paneeli Yoast SEO

  • Postitus
  • Plokk

Olek & nähtavus

NähtavusAvalikAvaldaOtsekohePostitusevormingGaleriiHelifailidPiltStandardneTsitaatVideoViideKinnista see postitus esileheleLäbivaatamise ootelAutorEHLElis CullenGabrielHeldiJanekKisdedReemo VoltriwordcampSaada prügikasti

Yoast SEO

 Readability analysis: OK SEO analysis: Needs improvement
Improve your post with Yoast SEO

Püsiviide

Rubriigid

Sildid

Tunnuspilt

Määra tunnuspilt

Väljavõte

Arutelu

Language

Lülita paneeli Languageundefined

Layout

Lülita paneeli LayoutSidebar SettingsSelect the desired Page layout Default Layout – set in Enfold > SidebarNo SidebarLeft SidebarRight SidebarSidebar SettingChoose a custom sidebar for this entry Default SidebarsSidebar BlogSidebar PagesFooter – column1Footer – column2Footer – column3Footer – column4Footer – column5AvalehtAvalehe sisse logimineFoorumi sisse logimineAvalehe FB widgetFooter SettingsDisplay the footer widgets? Default Layout – set in Enfold > FooterDisplay the footer widgets & socketDisplay only the footer widgets (no socket)Display only the socket (no footer widgets)Don’t display the socket & footer widgetsFooter Behavior (currently in beta)Select the behavior of the footer when user scrolls the page. Default Behavior – set in Enfold > FooterScroll with pageSticky with curtain effectTitle Bar SettingsDisplay the Title Bar with Page Title and Breadcrumb Navigation? Default Layout – set in Enfold > HeaderDisplay title and breadcrumbsDisplay only titleDisplay only breadcrumbsHide bothHeader visibility and transparencySeveral options to change the header transparency and visibility on this page. No transparencyTransparent HeaderTransparent Header with borderTransparent & Glassy HeaderHeader is invisible and appears once the users scrolls downHide Header on this pageFeatured ImageSelect to display featured image for a single post entry. Show on single entryHide on single entryAvaldaTühistaOled valmis avaldama?

Kontrolli enda sätted enne avaldamist veel korra üle.Eesti Haridustöötajate Liitehl.org.ee

Nähtavus:Avalik

Avalda:Otsekohe

Soovitus:Lisa sildid

Yoast SEO

We’ve analyzed your post. There is still room for improvement! No focus keyword was entered Readability analysis: OK SEO analysis: Needs improvement
Improve your post with Yoast SEONäita alati eelkontrolli.

  • Postitus
  • Paragraph
Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks