Reemo Voltri osales 12. õpetajaameti tippkohtumisel Hispaanias

EHLi esimees Reemo Voltri osales Eesti delegatsiooni koosseisus 11.-13. mail OECD, Education International ning Hispaania haridusministeeriumi korraldatud tippkohtumisel ISTP 2022 Valencias Hispaanias. Tänavuse õpetajaameti tippkohtumise keskne teema oli koroonapandeemia järgne rahvusvaheline koostöö riikide ja ametiühingute vahel.
Kokkusaamisel arutlesid haridusministrid, riikide esindajad ja ametiühingud õpetajaameti arendamise teemadel ning riigid esitlesid lubadusi valdkonna edendamiseks järgnevaks aastaks.

Eesti ametiühingutega arutelu tulemusena sõnastas Eesti kolm kokkulepet, mille täitmist järgmisel tippkohtumisel esitleda:
1) koolijuhi ja õpetaja karjäärimudeli loomine, et tagada õpetajaameti jätkusuutlikkus;
2) Ukrainast saabunud sõjapõgenike vaimse tervise ning koolisüsteemi kaasamise toetamine ning side Ukraina keele ja kultuuriga;
3) töö selles suunas, et õpetajate palk jõuaks Eesti keskmisele palgale lähemale ning kõrghariduse rahastamine oleks jätkusuutlik.

Koos minister Liina Kersnaga kuulusid Eesti delegatsiooni Valencias Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri, Eesti kõrgkoolide ametiliitude ühenduse Universitas esimees Ants Koel ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht.

Õpetajaameti tippkohtumine International Summit on the Teaching Profession (ISTP) toimus tänavu 12. korda. Õpetajaameti tippkohtumisele kutsutakse rahvusvaheliste uuringute põhjal maailma hariduse esiriike ja potentsiaalseid esiriike. 2019. aastal toimus tippkohtumine Soomes ja 2020. aastal ja mullu pandeemia tõttu virtuaalselt.

Loe HTMi uudist siit.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks