EHLi aastakonverentsil osalejad jäid üritusega rahule

Aastakonverentsil oli 260 osalejat ning tagasiside andis 131 inimest.

Suur tänu kõigile vastajatele! Nüüd saab lugeda teie arvamuste kokkuvõtet. Meile oli see väga huvitav ja vajalik sisend.
Kas sinu hinnangul on EHLi traditsiooniliste aastakonverentside korraldamine vajalik ning kas neid tuleks ka edaspidi korraldada?

Valdav enamus vastajaid (98,5%) pidasid üritust vajalikuks ning olid nõus, et EHLi aastakonverentse võiks korraldada ka edaspidi. Vaid 2 vastas, et ei oska öelda.

Kas sinu arvates võiks ka edaspidi ühendada aastakonverentsi ja laevakruiisi?

78,5% vastas jaatavalt ning 20% oli kõhklev (vastas nii ja naa). Vaid 2 inimest vastas eitavalt.

Kas jäid konverentsi korraldusega tervikuna rahule?

Enamus vastajaid (88%) jäi rahule, 10% vastas nii ja naa, päris rahulolematuid oli 2.

Kuidas hindad konverentsi esinejate esinemist?

Konverentsi esinejatest meeldisid kuulajatele kõige rohkem psühholoog Andero Teras ja treener Krista Majak. Teised esinejad pälvisid samuti kiitvaid hinnanguid.

Milliseid teemasid võiks käsitleda tulevikuüritustel? Kas oskad mõnda esinejat soovitada?

Kõige rohkem olid vastajad huvitatud psühholoogia ja õiguse teemadest.

* Õpetajate vaimne ja füüsiline tervis, õpetajate ja õpilaste heaolu, motivatsioon ja õnnelikkus, vaimsete pingetega toimetulek, läbipõlemine, õpetaja eneseabi (Tiina Naarits-Linn, Pille Kriisa, Angela Jakobson, Tõnu Lehtsaar)

* Suhtlemine keeruliste inimestega (sh lapsevanematega)

* Töö- ja elurõõm rasketes olukordades

* Noorte õpetajate kooli jõudmine ja koolis vastupidamine

* Õpetajaameti väärtustamine

* Unepsühholoogia (Andero Teras)

* Une vajadusest ja kasulikkusest, ka lasteaia vaatenurgast

* Töökius juhtkonna poolt

* Klassi haldamine

* Kaasav haridus

* HEV laps klassis (Kristin Binsol)

* Muusika-, värvi- ja valgusteraapia (muusika/värvi/valguse mõju õppimisele)

* Perekonstellatsioon (Kristel Rannamees)

* Naeruteraapia (Epp Priimägi)

* Õpetaja rollist väljumine pärast tööd. Inimeseks jäämine ja inimlikkus

* Õpetaja õigused, töökeskkond, töökohustused, tööjuhend (EHLi jurist Külli Kröönström)

* Riigikooli ja munitsipaalkooli õpetajate töötasu ja soodustuste erinevused

* Kollektiivlepingu koostamine ja sõlmimine juristi pilgu läbi

* Seaduslik käitumine erivajadustega lastega töötamisel

* Liikmeskonna kasvatamine, EHLi panus muutustesse hariduses

* Kuidas kusagil koolis ametiühing toimib, mida tehakse, millega motiveeritakse

* Rootsis käies võiks külastada mõnda kooli

* Haridus koolieelsetes lasteasutustes, erivajadustega laste abistamine, logopeedide ja psühholoogide puudus

* E-õppekeskkonnad, nende sisu ja tasu

* Keelekümblus (viie meele meetodi autor Liubov Koobas)

* Aja planeerimine, rahatarkus, investeerimine

* Haridusmentor Triinu Pääsik

* Nutifotograafia

* Kommunikatsioon (Raul Rebane)

* Häälekoolitus (Toomas Lõhmuste)

* Avalik esinemine (Andres Dvinjaninov)

* Organisatsioonikultuur ja juhtimine (Kaido Pajumaa)

* Etikett

* Oleks võinud olla rohkem aega aruteluks

Mida saaksime tulevikus niisuguste ürituste korraldamisel paremini teha? Millega sa üldse rahule ei jäänud?

* Oleks tahetud rohkem paindlikkust kajutite suhtes.

* Neljakesi kajutis on liiga kitsas.

* Toodi välja kriitikat Reemo Voltri esinemise kohta.

* Konverentsipäeval oli liiga pikalt järjest istumist. Konverentsipäev oleks võinud lühem olla.

* Viimasel hommikul oleks võinud olla ka hommikusöök, sest paljudel oli ees veel pikk kojusõit.

* Osavõtjad peaksid ettekande ajal vältima omavahelisi vestlusi, et mitte häirida oma jutuga kuulajaid.

Aitäh konstruktiivse kriitika eest. Püüame tulevikus seda arvesse võtta. Paraku peame ürituse korraldamisel arvestama teatud eelarvega.

Huvitavaid ettepanekuid tulevikuüritusteks:

* Kruiis Gotlandile, Ahvenamaale, Riiga.

* Kahepäevane konverents maismaal. Võiks kasutada töötubade vormi, et õpetajad saaksid ise probleemküsimustele lahendusi otsida.

* Teha arutelu, kuidas ühtlustada kõikides (põhi)koolides õpetajate töökorraldust (Mille eest palka saab? Kas üldtööaeg/normtunnid vm? Vallad käituvalt erinevalt, aga see on ebaõiglane. Ettepanekud seadusandlusesse.

Suur tänu julgustavate kommentaaride eest:Vietnam watch footballxem truc tiep bong daLive anytime

“Kahjuks ei ole kriitikat jagada. Soovitus: vastu pidada selle tähtsa töö juhtimisel ja tegemisel! Enam kui suurepärane üritus. Ületas kõik ootused! Aitäh teie meeskonnale!”

“Jäin rahule kõigega, väga meeldis üle pika aja kolleegidega kokku saada. Piisavalt oli ka vaba aega! Aitäh koolitusreisi korraldajatele!”

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks