Alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõud tutvustavat pressikonverentsi saab järele vaadata

Haridus- ja Teadusministeerium korraldas alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõud tutvustava pressikonverentsi 4. mail kl 11 ministeeriumi Tartu esinduses (Munga 18). Pressikonverentsi on võimalik järele vaadata veebis.

Alushariduse valdkonda ees ootavatest uuendustest andsid pressikonverentsil ülevaate ministeeriumi alushariduse valdkonna juht Triin Rass, kaasava hariduse valdkonna nõunik Piret Liba ja Tartu LV alushariduse valdkonna juht Kaspar Kreegimäe, lasteaedu esindas Kohila lasteaia Sipsik direktor Kristina Mägi.

Valitsus kiitis alushariduse ja lapsehoiu seaduse eelnõu heaks ning saatis selle Riigikogusse. Uus seadus koondab lasteaiad ja -hoiud ühte süsteemi, mis võimaldab parandada alushariduse kättesaadavust ning kvaliteeti. Seaduse jõustumisel tuleb kohalikel omavalitsustel pakkuda kõigile soovijatele kahe kuu jooksul lasteaia või -hoiukoht, samuti peavad lasteaiad edaspidi sarnaselt üldhariduskoolidega määrama hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatori. Seaduse eelnõu järgi tuleb alushariduses tagada kõigile lastele võrdsed võimalused ja eesti keele oskus tasemel, mis on vajalik põhihariduse omandamiseks. Samuti muutuvad edaspidi töötajatele kehtestatud kvalifikatsiooninõuded. Seadus on kavandatud jõustuma 1. septembrist 2022. Oluliste muudatuste elluviimiseks kehtestatakse üleminekuaeg. Muutuvaid kvalifikatsiooninõudeid ei kohaldata töötajatele kuni 1. septembrini 2027. Lastehoidudel on aega oma tegevuse vastavusse viimiseks seaduse nõuetega kuni 31. augustini 2025 ning tegevuskava koostamiseks on aega kuni 31. augustini 2023.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks