EHLi aastakonverents oli mitmekesine ja hariv

EHL pidas oma seekordse aastakonverentsi 27. kuni 29. aprillini Tallinki laeval Baltic Queen kruiisil Stockholmi. Meil oli väga hea meel võõrustada 260 ametiühingu usaldusisikut. Veetsime koos suurepäraselt ja harivalt aega. Suur tänu esinejatele ja osalejatele!

Konverentsi põhipäeval, 27. aprillil oli meil suur au kuulata Eesti Vabariigi Presidendi Alar Karise tervitussõnavõttu. President käsitles paljusid päevakajalisi teemasid. Tema sõnul on Eesti hariduselu suurim mure siiski õpetajate puudus. President kinnitas: “Me ei saa lubada ühegi õpetaja kaotust.” Ta rõhutas koostöö ja paindlikkuse tähtsust hariduselus, digivõimaluste kasutamist ukraina laste õpetamisel. Ta sõnas, et kool peab olema õpilasele individuaalne partner ning et kool peab andma õpilasele muu hulgas koostööoskuse ja meediapädevuse alused. President toonitas õpetajal lasuvat vastutusekoormat ning vajadust tagada õpetaja heaolu ja turvatunne. President ütles: “Abi peab jõudma ka õpetajani!” Ta käsitles noorte vaimse tervise muret. Ta tähtsustas vaimse tervise esmaabi andmise oskust. Presidendi sõnul on oluline, et me kõik jääks õppimis- ja arenemisvõimeliseks.

Meil oli väga suur rõõm kuulata haridus- ja teadusminister Liina Kersna mõtteid hariduse ees seisvatest muredest. Ta käsitles põhjalikult ukraina laste õpetamise temaatikat. Ministeeriumis on kolmapäeviti seda problemaatikat käsitlev infotund. Samuti on käima lükatud koolitussari “Muukeelne laps Eesti haridussüsteemis”. Minister rõhutas vajadust toetada ukraina laste vaimset tervist. Avatud on koolipsühholoogide infoliin. Liina Kersna toonitas, et üleminek eestikeelsele õppele on väga tähtis. Samuti on ministeeriumil õpetajate järelkasvu tegevuskava. Minister sõnas: “Õpetajate palgatase on piinlik. Me ei saa sellega leppida!” Õpetajate palk võiks tema hinnangul olla 120% keskmisest palgast. Õpetajad on olnud viimaste aastate kriiside eesliinil, kuid pole saanud lisaraha. Ministri hinnangul on ühiskonna mõistmine sellel teemal suurenenud.

Tallinna Pelgulinna Riigigümnaasiumi juht Indrek Lillemägi rääkis meile oma ispireeriva loo sellest, kuidas temast sai õpetaja. Ta paiskas õhku mõtlemapaneva küsimuse, mida kõike on tarvis tänapäeva noorel, et tulevikus edukalt hakkama saada. Ootused õpetajale ja haridusele on tohutu suured. Indrek tuletas meile meelde, milliseid kriise tõi välja Johannes Käis juba eelmise sajandi 1920. aastatel. Sõnastus on küll ajaga muutunud, kuid sisu suurt mitte. Mureteemade päevakajalisus on hämmastav. Ta tõi välja, et Eesti hariduse suur eelis on see, et saadava hariduse tase ei sõltu eriti lapse sotsiaal-majanduslikust taustast. Probleemiks on ootuste ja ressursside klappimatus. Ta jaotas probleemid lihtsateks (tüütud, kuid lihtsad lahendada); kompleksseteks (nt matemaatika õppe kvaliteet) ning nurjatuteks (nt õpetajate puudus). Probleemide lahendamisel on väga tähtis luua kogukonnaga sarnane arusaam. Indrek Lillemägi rõhutas, et igas kollektiivis peab võtma aega, et arutada: kes me oleme, mis maailmas me elame, millised hirmud meil on. See on oluline, et üksteise väärtusi ja hoiakuid mõista. See loob kollektiivis usalduse, mõistmise ja kontakti.

Psühholoog ja koolitaja Andero Teras pakkus meile kaasakiskuvat ja mõtlemapanevat sissevaadet selle kohta, kuidas lõpetada muretsemine. Muretsemine on lihtsalt ebameeldiv harjumus. Sellest on võimalik vabaneda, kui muuta mõttemustreid. Muremõte tuleb tehniliselt peatada. Samuti rõhutas ta, et ülitähtis on õues päikesevalguse käes viibida ja piisavalt puhata. Samuti aitab see, kui tänulikkust harjutada, positiivsele tähelepanu pöörata, mõttetööd treenida ning enda ümber päriselu jälgida.

Pikka konverentsipäeva pakkus tervistavaid ja lihtsaid liikumislahendusi särav ja energiline treener ja füsioterapeut Krista Majak. Ta rõhutas, et oma eesmärke on lihtsam saavutada, kui need n-ö väiksemateks osadeks teha. Näpunäiteid ja praktilisi harjutusi leiab Krista Majaku Youtube’i-kanalilt:
https://www.youtube.com/channel/UCIipOeGolnbPkKIRFcbX50A

Kogu konverentsi modereeris EHLi esimees Reemo Voltri. Samuti andis ta ammendava ülevaate EHLi tegevusest ja tulevikuplaanidest.


Fotod: Kati Visnap (https://kativisnap.com/)Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks