Haridusorganisatsioonide pöördumine põhikooli lõpetamise tingimuste kohta

2022. aasta märtsi alguses saatsid haridusorganisatsioonid (Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Õpetajate Liit ja Eesti Koolijuhtide Ühendus) põhikooli lõpetamise tingimuste kohta alljärgneva pöördumise.

 

Lugupeetud Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed
Lugupeetud haridus- ja teadusminister Liina Kersna
Hea haridusrahvas

Eelmisel nädalal (22.02.2022) toimus Riigikogu kultuurikomisjoni avalik istung, mis puudutas põhikooli
lõpueksameid ning eriti eksamite lävendeid.
On väga kahju, et viimastel nädalatel on tekitatud selle küsimuse valguses haridusrahva
polariseerumine ja istungil oli enam vastandumist ning vähem sisulist arutelu. Me näemegi
paljus erinevalt, kuidas õpilane õpib, mida saab ja peab tegema kool ja õpetaja ning kuidas
koolitöö hindamisega kokku võetakse. Oluline on sisuliselt hindamise teemasid arutada, sest
eesmärk on meil kõigil ju üks: me tahame, et iga õpilane saaks koolist väga hea hariduse
eluteele kaasa ning sellesse igapäevased panustajad saaksid teha oma tööd
rahulolutundega ning kõik püsiksid vaimselt terved. Põhjalikuks aruteluks on vaja aega,
võtame selle.
Näeme samuti, et õpilased ja ka koolid on ülekoormatud kevaditi, kui me ei suuda ühitada
põhikooli eksameid ning gümnaasiumitesse ja kutseharidusse kandideerimist.
Teeme järgmised ettepanekud:
1. Katkestame hetkel arutelu lõpueksami lävendist loobumise kui püsiva lahenduse üle.
Samas saame edasi minna nende ettepanekutega, kus arutajad on samal meelel, nt
eksami tulemuse väljendamine tunnistusel hinnete asemel punktidega
(protsentidega).
2. Palume Haridus- ja Teadusministeeriumil ette valmistada arutelu riikliku õppekava
hindamise ning ühtlasi üldhariduses kasutatava välishindamise üle. Selleks palume
tellida haridusteaduslikud analüüsid, varustada arutelu andmetega olukorrast Eestis,
koguda muu maailma kogemused. Teeme ettepaneku jätkata arutelusid 2022. a
sügisel.
3. Loobume põhikooli lõpueksamil lävendist sel kevadel sarnaselt eelmise kahe
aastaga. Palume kõigil osapooltel asjakohast eelnõu kiiresti menetleda, et võimalikult
vähendada segadusi ja anda koolidele ja eelkõige õpilastele ja vanematele selgus
selle aasta lõpetamistingimuste kohta.
Näeme siiski, et viimased paar aastat on tulenevalt pandeemiast vaatamata kogu
haridusrahva pingutustele mõjunud õpilaste teadmistele halvasti. Lisandub veel
praegune väga ärev aeg tulenevalt Euroopas toimuvast sõjast. Selle aasta põhikooli
lõpetajatel on olnud õppimises lünki juba alates seitsmendast klassist. Muredel on
kumuleeruv efekt.
4. Palume Haridus- ja Teadusministeeriumil alustada konsultatsioone, et juba 2023.
aasta kevadel oleks põhikooli lõpueksameid võimalik paremini kasutada järgmisele
haridustasemele vastuvõtmiseks.

Eesti Õpilasesinduste Liit
Eesti Õpetajate Liit
Eesti Haridustöötajate Liit
Eesti Koolijuhtide Ühendus

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks