EHLi seisukoht põhikooli lõpetamise tingimuste suhtes

Haridus- ja Teadusministeerium saatis 26.01.22 kooskõlastamisele Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu, millega muu hulgas plaanitakse muuta põhikooli lõpetamise tingimusi, muutes põhikooli lõpueksamite hindamise protsentideks maksimaalsest tulemusest ning jättes välja rahuldava eksamitulemuse sooritamise nõude.

Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit, tuginedes oma liikmete seas läbi viidud küsitlusele, toetab Vabariigi Valituse määruse eelnõud.

Oma liikmete küsitluse põhjal saame öelda, et õpetajaskonna seas on väga suur (üle 90%) toetus sellele, et eksamid peaksid põhikooli lõpus olema, ning ka sellele, et eksami tulemus võiks kajastuda tunnistusel hinde asemel protsendina.

Lisaks on enamus (üle 60%) õpetajatest  nõus või pigem nõus väitega, et lõpueksami tulemus ei peaks mõjutama põhikooli lõpetamist.

Lisaks peaks edaspidi kaaluma  võimalust põhikooli lõpueksamid teha sellisel ajal, et nende tulemusi saaks arvestada järgmisele haridusastmele kandideerimisel.

Täiendavalt tahame lisada, et Eesti hariduse ja õpetajaskonna suurim probleem on kvalifitseeritud õpetajaskonna puudus. Väga oluline on lähiajal leida lahendus just sellele probleemile. Kvalifitseeritud õpetajaskonna puuduse peamine põhjus on eelkõige õpetajate töötasu konkurentsivõimetus, mis tuleb kiiresti lahendada.

Esmaspäeval, 21.02.22 jätkub arutelu sel teemal haridus- ja teadusminister Liina Kersna juhtimisel. Arutelul esindab EHLi esimees Reemo Voltri.

Arvestades poliitilist ja ühiskondlikku diskussiooni põhikooli lõpetamise tingimuste muutmise üle, peab Riigikogu kultuurikomisjon vajalikuks, et huvirühmad saaksid selgitada oma seisukohti ka Riigikogus.

Kultuurikomisjon kutsub huvirühmade esindajad oma 22. veebruari istungile (kell 15.15-17.15), et käsitleda ministeeriumi ning huvirühmade seisukohti. EHL-i esindab esimees Reemo Voltri.

EHL Põhikooli lõpueksamite küsitluse kokkuvõte 2022

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks