Täna toimub EHL-i volikogu viimane koosolek sel aastal

Täna peab EHL-i juhtimis- ja esindusorgan selle aasta viimase koosoleku, toimub see virtuaalsel teel. Päevakorras on:

  1. Ülevaade eelarve täitmisest 
  2. Ülevaade liikmeskonna muutustest – LHS 01.12.2020 – 01.12.2021 
  3. Liikmeskonna suurendamise eesmärgi kinnitamine 2022. aastaks  
  4. Ülevaade palgaläbirääkimistest ja edasiste plaanide tegemine 
  5. a. tegevuskava kinnitamine (lähtuvalt EHL 2021-2025 arengukavast) 
  6. Liikmesliitude ülevaade 2022. aasta plaanidest (lähtuvalt EHL 2021-2025 arengukavast) 
  7. EHL töökohtade arvu ja nimetuste kinnitamine  
  8. aasta eelarve vastuvõtmine 
  9. EHL esimehe töötasu kinnitamine 
  10. HTM minister – olukorrast poliit- ja haridusmaastikul 

28-29. juunil 2021 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) üldkoosolek, kus valiti muuhulgas järgmiseks neljaks aastaks ka  volikogu EHL-i volikogu liikmed on: Aavo Jakobsoo (Pärnumaa), Karin Klemmer (Tallinn), Kersti Kaldmäe (Harjumaa), Ene Külanurm (Jõgevamaa), Jüri Gurejev (Hiiumaa), Andero Vaarik (Tallinn),   Külli Nõmmiste (Ida-Virumaa), Eve Tammekänd (Järvamaa), Vera Ryzhkova (Kohtla-Järve), Marju Viitmaa (Läänemaa), Reet Naaris (Lääne-Virumaa), Kersti Lillo (Põlvamaa), Aavo Jakobsoo (Pärnumaa), Margot Sarv (Raplamaa), Signe Stern (Saaremaa), Andero Vaarik (Tallinn), Ingrid Aamisepp (Tallinn), Tiiu Laan (Tartumaa), Sille Allik (Valgamaa), Reemo Voltri (Tartumaa), Rita Kadaja (Viljandimaa), Helle Reiljan (Võrumaa). Volikogu tööd  juhib Aavo Jakobsoo ning aseesimees on Andero Vaarik.

EHL-i volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, valib juhatuse ja revisjonikomisjoni, kinnitab eelarve ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimus. Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Volikogu moodustatakse liikmesliitude esindajatest neljaks aastaks.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks