EHL-i liikmete hüvedepaketti parendab veelgi ERGO õnnetusjuhtumi kindlustus

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) liikmetele pakuvad soodustusi üle kümne koostööpartneri. Muuhulgas kannab EHL hoolt, et tema liikmed oleksid kindlustatud õnnetusjuhtumite vastu

EHL-i tegevjuht Aleksandr Tiidemanni sõnul on käesolev kindlustus oluliselt suuremate kindlustuskaitsetega võrreldes varasemaga. “Lisandunud on ravikulu, mida meil varem valitud ei olnud. Vanusepiiri kindlustusele kehtestab ERGO ning sellest lähtuvalt saab sõlmida ERGO õnnetusjuhtumi kindlustuse EHL-i liikmed, kelle vanus kindlustuse sõlmimise hetkel oli kuni 75 aastat (k.a). Eraisikutele on sama kindlustuse vanusepiir 70eluaastat,” selgitas Tiidemann.

Käesolev kindlustusperiood algas 15. oktoober 2021 ja lõpeb 14. oktoober 2022. Kindlustatute nimekirjas on ametiühingu liikmed, kes olid ametiühingu usaldusisiku poolt sisestatud EHL-i liikmeskonna registrisse hiljemalt 8. oktoober 2021 kell 13.30. Hiljem registrisse kantud EHL-i liikmed saavad kindlustuse järgmise aasta veebruari keskpaigas. Kinnitust oma kindlustatuse kohta saab küsida oma asutuse ametiühingu usaldusisikult.  “Kindlustada sai neid ametiühingu liikmeid kelle isikukood oli usaldusisiku poolt veatult sisestatud LHS-i, mis on EHL-i liikmete elektrooniline register,” selgitas EHL-i tegevjuht.

Tutvu EHL-i liikmete teistegi soodustustustega EHL-i kodulehelt: https://ehl.org.ee/lisahuved/.

 

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks