EHL-i pöördumine ja selgituskiri palgaläbirääkimiste eel

Lp Kaja Kallas
EV peaminister

Lp Liina Kersna
haridusminister

Lp Keit Pentus-Rosimannus
rahandusminister

 

  1. september 2021.a.

 

 Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine

Aastaid on räägitud, et õpetaja töötasu Eestis peaks algama vähemalt riigi keskmisest ja õpetaja keskmine töötasu vähemalt 120% riigi keskmisest palgast. Lähtuvalt suvisest majandusprognoosist tähendaks see järgmisel aastal õpetaja töötasu alammäära summas 1653 eurot. Võrreldes senise 1315-eurose alammääraga oleks kasv 26%. Saame aru, et sellise tõusu saavutamine ühe aastaga võib osutuda keeruliseks. Samas peame arvestama, et Eesti väga hea hariduse jätkusuutlikkus on praeguseks hetkeks suure küsimärgi all, sest meil oleme silmitsi aina süveneva õpetajate puudusega, mis on tingitud eelkõige sellest, et õpetajate töötasu ei ole konkurentsivõimeline teiste kõrgharidust nõudvate töökohtadega.

Eriti halvasti mõjus õpetaja ameti mainele ja perspektiivile eelmise valitsuse sõnum kahes viimases riigi eelarvestrateegias (RES), kus oli kirjas, et õpetajate töötasu on külmutatud järgmiseks neljaks aastaks. 2021. aastal õpetajate töötasud reaalselt ei tõusnudki ning töötasu alammäär hoopis langes oluliselt  võrreldes riigi keskmisega. Et Eesti haridus püsiks maailma tasemel ka edaspidi, peab meie ühiseks miinimumeesmärgiks olema tõsta õpetajate töötasu alammäär ja ka keskmine töötasu järgmisel aastal samasse proportsiooni riigi keskmise palgaga nagu 2020. aastal. See tähendaks õpetaja töötasu miinimumi tõstmist vähemalt 1500 euroni (riigieelarvest ca 60 mln lisaraha). See oleks selgeks signaaliks ka noortele, et sellel ametil on potentsiaali ning meie riigis ainult ei räägita õpetaja ameti väärtustamisest vaid valitsus astub selle teostamiseks ka realseid samme.

Eelmise kümnendi vältel on muutunud õpetaja töötasu võrreldes riigi keskmise palgaga nii nagu tabelis on näha. Tabeli viimased kolm rida kirjeldavad aga erinevaid võimalikke töötasu stsenaariume eesootaval aastal. Kui me tahame päriselt jõuda selleni, et õpetajate töötasu oleks võrreldav teiste kõrgharidusega töötajate kesmise töötasuga, tuleb viia õpetaja töötasu alammäär riigi keskmisele palgale lähemale (õpetaja töötasu alammäära lähenemine 3% võrra võrreldes 2020. aasta tasemega tähendaks riigieelarvest ca 75 mln lisaraha).

 

Aasta

Riigi keskmine palk

Õpetaja töötasu alammäär

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse %

Õpetaja keskmine töötasu riigi poolt

Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi keskmisse %

Tõusu %

2012

887

644

73

773

87

0

2013

948

715

75

858

91

11

2014

1001

800

80

960

96

12

2015

1065

900

85

1080

101

13

2016

1137

958

84

1150

101

6

2017

1211

1050

87

1260

104

10

2018

1314

1150

88

1380

105

10

2019

1407

1250

89

1500

107

9

2020

1448

1315

91

1540

106

5

2021

1549

1315

85

1540

99

0

2022*

1653

1354

82

1586

96

3

2022**

1653

1501

91

1758

106

14

2022***

1653

1554

94

1820

110

18

* – 3%; ** – võrdne 2020. aastaga; *** – samm edasi 3% võrreldes 2020. aastaga.

 

Loodame, et valitsuse juhterakonnal on riigimehelikkust teha õigeid samme ja päästa Eesti haridus ees terendavast kuristikust.

 

Asjalikku koostööd soovides

(allkirjastatud digitaalselt)

Reemo Voltri
EHL-i esimees

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks