EHL-i kokkuvõte: COVID-19 vaktsiinide tõhusus ja kõrvaltoimed

EHL on olnud eestkõnelejaks, et õpetajaskond saaks COVID-19 vaktsiini esmasaajate hulka. Vabariigi Valitsuse otsusega on õpetajate vaktsineerimine alanud. Siinkohal anname ülevaate kolmest peamisest vaktsiinist, mis on Eestis kasutusel. Info on koostatud professor Irja Lutsari ja professor Marje Oona materjalide põhjal.

Eestis on peamiselt kasutusel kolm COVID-19 vaktsiini, mis kõik on väga tõhusad, kuid nad valmistatud erinevate tootjate poolt: AstraZeneca Oxfordi vaktsiin, Pfizer`i BioNTech ja Moderna vaktsiin. Anname ülevaate peamiselt AstraZeneca ja Pfizer`i vaktsiinist, sest Moderna on hetkel praktiliselt kättesaamatu Eestis. 

Üldinfo kõigi kolme vaktsiini kohta:
• Ei nakata kedagi koroonaviirusega
• Ei sisalda paljunemisvõimelisi viiruseid (ükski vaktsiin ei ole nn elusvaktsiin)
• Sisaldavad nn juhendit (mis aitab organismil toota aineid, mis aitavad viiruse vastu võielda), aga see ei muuda inimese geene
• Sisaldavad süstevee abiaineid (süstimisel kasutatav vedelik, mis aitab vaktsiinil organismi jõuda)
• Ogavalgul endal ei ole inimesele kahjulikku mõjusid

Võrdlustabel COVID-19 vaktsiinide tõhususe ja järelmõjude kohta:
*Tabelis on kasutatud professor Irja Lutsari ja professor Marje Oona materjale

TÕHUSUS

AstraZeneca / Oxford

Pfizer / BioNTech

 

Efektiivsus raske ja üliraske COVID-19 vältimisel

                                   100%

               75%-90%

Efektiivsus kerge ja keskmise raskusega COVID-19 sümptomite  vältimisel

Üle 70% (Eestis kasutatava 8 nädalase dooside vahe korral). Üle 60% nelja nädalase vahega ja 80% 12 nädalase vahega. (Viimast kahte Eestis ei rakendata)

                      
                        95%

Viiruse ülekande e leviku (transmissiooni)
pidurdamine

 

Loomkatses: viiruse levimine kaob
Inimuuringutes: vähendab sümptomiteta viiruskandlust ca  2/3 võrra

        Andmed puuduvad

Ühe doosi tõhusus

Hoiab ära ligikaudu pooled
haigusjuhud alates kolme nädala
möödumisel

Hoiab ära ligikaudu pooled
haigusjuhud alates kahe nädala möödumisel

Makismaalse kaitse saavutamine toimub

 

 

15 päeva pärast teist doosi. (Dooside
vaheline intervall Eestis on kaheksa nädalat).

7 päeva pärast teist doosi. (Dooside vaheline intervall on kolm nädalat)

 

KÕRVALMÕJUD

 

AstraZeneca / Oxford

Pfizer / BioNTech

 

Süstikohas

Ca 2/3 hellus, valu, turse, punetus

Ca 4/5 hellus, valu, turse, punetus

Üldnähud 1-2 ööpäeva jooksul
pärast vaktsineerimist

• Väsimus, lihas-liigesevalu, peavalu, külmatunne, iiveldus
• Palavik 38°C 8% vaktsiini saanutel

• Väsimus, lihas-liigesevalu, peavalu, külmatunne, iiveldus
• Palavik 38°C esimese doosi järgselt 1-4%. Teise doosi järgselt 11-16%

Mis on kõige raskem
kõrvaltoime

•Anafülaksia ~ 0,000001%
• Kõrge palavik, halb enesetunne

•Anafülaksia ~ 0,00001%
•Kõrge palavik, halb enesetunne
• Mööduv näonärvi halvatus

Kõrvaltoimete eripärad

• Eakatel vähem kui noorematel
• Nii esimese kui teise doosi järgselt

• Eakatel vähem kui noorematel
• Nii esimese kui teise doosi järgselt

Mille alusel kõrvalmõjusid hindame ja teame

• Üle kolme kuu kestnud uuringus. Üle 23 000 uuritava (sh
eakad ja haiged) põhjal
• Nüüdseks  tehtud ligi 10 miljoni doosi

• Üle kahe kuu kestvas uuringus. Üle 38 000 uuritava (sh
eakad ja haiged)
• Nüüdseks kasutatud ligi 30 miljoni doosi

Teisi tarkasid infolinke:

 

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks