UUDIS: EHL-i juhatuse tööpäev viis kohtumisele uue haridus-ja teadusministriga

EHL-i esindus, koosseisus Kersti Kaldmäe, Karin Klemmer, Reet Lepp, Reemo Voltri ja Ulvi Noor, kohtusid haridus- ja teadusministri Liina Kersnaga. Kohal olid ka Õpetajate Ühenduste Koostöökoda ja Õpetajate Liit.
 
EHL-i juhatusue liige Kersti Kaldmäe võttis kohtumiselt kaasa teadmise ministri tõsisest soovist teha koostööd EHL-ga, samuti sai tema kaasa rääkida põhikooli lõpueksamite üle.
 
Reemo Voltri esimene meenutus on seotud haridus- ja teadusministri tunnustusega: “Liina Kersna tõi esile EHL-i selgitustöö, mis oli suuresti abiks mõistmaks miks peab olema õpetajaskond COVID-19 vaktsiini esmasaajate hulgas.” Samuti peeti Voltri sõnul tõsist nõu kuidas toetada õpilasi, kes on koroona tõttu õpingutes maha jäänud.
 
Kutseõppeasutuste esindaja Ulvi Noor tuletas osalejatele meelde kutsekoole, kuidas seal on olukord koormuste ja ülekoormustega ning kuidas korraldada praktilist töö COVID-i ajal.
 
Lasteaedade esindaja Reet Lepp lisab lõpunoodiks: “Jään ootama järgmist kohtumist, kus tuleb põhjalikumalt arutlusele alushariduse küsimused. Küll ei jäänud tema sõnul sellelt kokku saamisel puutumata ka teemad nagu õpetajate töötasud, karjäärimudel ning järelkasv, mis puudutavad lasteaiaõpetajaid samuti.”
Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks