EHL-i pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole

Kaja Kallas
Reformierakonna esimees

Jüri Ratas
Keskerakonna esimees

Mailis Reps
Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimisdelegatsiooni juht

15/01/2021

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine koalitsiooniläbirääkijate poole


Lp tulevase valitsuserakondade juhid ja läbirääkijad!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni Eesti Haridustöötajate Liidu nimel. Kogu Eesti rahvas ootab, et riik suudaks kiiresti ja võimalikult väikeste kahjudega väljuda COVID kriisist. Et majandus saaks taas jalule ning edaspidi ka kasvada, peame Eestis kindlasti edaspidi oluliseks pidama meie haridust. Hea haridus saab alguse headest õpetajatest ning nagu läinud aasta ka näitas, on õpetajad asendamatud. Paraku on Eesti õpetajad aga rahvusvahelises võrdluses ühe kõrgema keskmise vanusega ning järelkasv on väga madal. See on eelkõige põhjustatud meie õpetajate palga konkurentsivõimetusest. Eesti õpetaja on magistriharidusega spetsialist, kuid töötasu, mida õpetaja saab õpetamise eest, on ca veerandi võrra väiksem kui teistel kõrgharidust eeldavatel töökohtadel riigis keskmiselt.

Enamus parteisid on viimasel kümnendil nimetanud vajadust tõsta õpetajate töötasu (miinimumi) vähemalt 120%-ni riigi keskmisest töötasust, mis oleks ka võrdne kõrgharidusega töötajate keskmisega. Allolevas tabelis oleme välja toonud, kuidas on viimastel aastatel õpetaja töötasu miinimum muutunud võrreldes riigi keskmise palgaga.

 

Aasta

Riigi keskmine palk (€)

Õpetaja töötasu alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)

Õpetaja arvestuslik keskmine töötasu*(€)

Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi keskmisse palka (%)

Õpetaja töötasu alammäära suhe kõrgharidusega töötajate keskmisse palka (%)

2018

1314

1150

87,5

1380

105

72,9

2019

1407

1250

88,8

1500

107

74,0

2020

1437

1315

91,5

1540

107

76,3

2021*

1481

1315

88,8

1540

104

74,0

 

Eesti õpetajad ootavad, et uus valitsus juba koalitsioonilepingus markeeriks hariduse olulisuse ning koostaks konkreetse tegevusplaani, kuidas hoida ära õpetajate ähvardavast puudusest tulenev hariduse kvaliteedi langus. Kutsume üles leidma võimalusi õpetajate töötasu otsustavaks tõusuks, see tähendab juba alates septembrist 2021, tõstes õpetaja töötasu alammäära võrdseks 2021. aasta prognoositava keskmise töötasuga, milleks on 1481 eurot.

Kui tõesti Te ei näe sellist võimalust, siis on alternatiiv panna paika selge plaan nii koalitsioonilepingus kui ka järgmises riigieelarvestrateegias, nähes ette õpetajate töötasu alammäära järk-järgulise tõusu selliselt, et aastaks 2023, mil on järgmised riigikoguvalimised, oleks eesmärk saavutatud ja Eesti hariduse allakäik ennetatud.

 

Aasta

Riigi keskmine palk (€)

Õpetaja töötasu alammäär (€)

Õpetaja töötasu alammäära suhe riigi keskmisse palka (%)

Tõusu %

Sept. 2021*

1481

1365

92,2

3,8

2022*

1562

1500

96,0

9,9

2023*

1647

1647

100,0

9,8

 

Asjalikku koostöötahet soovides

Reemo Voltri

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks