EHL-i ettepanekud Riigikogu kultuurikomisjonile õpetajate järelkasvuks ja väärtustamiseks

EHL-i juht Reemo Voltri ja juhatuse liige Karin Klemmer osalesid Riigikogu kultuurikomisjonis.  Ettevalmistaval kohtumisel valmistati koos teiste õpetajate esindajatega ette  Riigikogu 19. novembri istungit, kus tuli aruteluks olulise tähtsusega riikliku küsimusena “Õpetajate järelkasv ja õpetajaameti väärtustamine kui Eesti riigi jätkusuutlikkuse alustala”. 

EHL-i juhi Reemo Voltri sõnul tuleb leida lahendused peamistele murekohtadele –  õpetajate vähesus ja motiveeritus ning ebaõiglane palk. Lahendusteks oleks tema sõnul on õpetajate karjäärimudeli väljatöötamine ning õpetaja keskmise palga võrtsustamine teiste kõrgharidust nõudvate ametikohtade keskmise töötasuga. Põhjaliku ülevaate EHL-i ettepanekutest saad pöördumisest: EHL seisukohad õpetajakutse väärtustamise ja järelkasvu teemal kultuurikomisjonile

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks