EHL esindab ka järgneval neljal aastal Eesti õpetajaid ülemaailmse õpetajate katuseorganisatisoonis

Taas toimus iga nelja aasta tagant korraldatav ETUCE konverents. Esmakordselt kogunesid kõik Euroopa regiooni liikmesliidud kokku virtuaalselt. Eesti õpetajaid esindasid väga tegusal kohtumisel Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) eesotsas EHL-i esimees Reemo Voltri ja välissekretäri Elis Culleniga. Elis Cullen kinnitati ka eesolevaks neljaks aastaks ETUCE komitee liikmeks Eesti õpetajaskonda esindama.

ETUCE liikmesorganisatsioonide kohtumisel võeti vastu strateegiaid teemadel, kuidas tegelelda seniste ja eesootavate õpetajaameti väljakutsetega koroonakriisist väljumisel. Konverentsil valiti uus ETUCE president, kelleks sai Larry Flanagan Šotimaa haridusinstituudist. Kohtumisel võeti vastu resolutsioon „Kampaaniad õpetajaameti edendamiseks solidaarsuse, demokraatia, võrdõiguslikkuse ja jätkusuutlikkuse eesmärgil“. Samuti tutvustati ja kinnitati organisatsiooni tööprogramm aastateks 2021-2024 ning käsitleti organisatsiooni siseküsimusi (põhikiri, rahandus, eelarve ja uute komitee liikmete valimine).

Kokkuvõttev info konverentsist: http://bit.ly/2LuV4EI


ETUCE on
(European Trade Union Committee for Education) ülemaailmse õpetajate ametiühingute katusorganisatsiooni Euroopa regiooni esindaja. EHL on Euroopa Ametiühingute Hariduskomitee ETUCE ja seeläbi ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) liige. ETUCE  koondab enda alla 132 üleriiklikku õpetajate ametiühingut 51 riigist Euroopas ja esindab enam kui 11 miljonit õpetajat kõikidel hariduse tasanditel (eel-, alg-, kesk- ja kõrgharidus, kutseharidus ja -koolitus).

 

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks