EHL-i pöördumine valitsuserakondadele riigi eelarvestrateegia ja 2021. aasta eelarve kohta

Mart Helme
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Helir-Valdor Seeder
Isamaa Erakond
Jüri Ratas
Keskerakond

                                                                                                                                                    8. september 2020

 

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine valitsuserakondade poole

Lp valituserakondade juhid!

Pöördun teie poole Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni – Eesti Haridustöötajate Liidu nimel. Täna on algamas riigi eelarvestrateegia (RES) arutelud, mille käigus pannakse olulisel määral paika meie riigi rahalised prioriteedid järgmiseks neljaks aastaks. Me usume, et kõik valitsuserakonnad on seda meelt, et Eesti riik ja rahvas peavad olema ka edaspidi konkurentsvõimelised. Selleks peab jätkuma väga hea hariduse võimaldamine Eestis. Kui meie rahvas on hästi haritud, siis saab pikas perspektiivis riigi majandus õitseda ning seeläbi kasvada kogu ühiskonna hea- ja rahulolu.

Praegu veel on Eestis saadav haridus väga heal tasemel, mida näitavad ka rahvusvahelised uuringud. Vaadates meie õpetajate vanuselist koosseisu, sh väga madalat noorte õpetajate osakaalu ja aina kasvavat vanemate õpetajate osakaalu, on olukord pehmelt öeldes muret tekitav. Olukord võib võtta lähiaastatel katastroofi mõõtmed, kui nüüdseks pensioni ikka jõudnud ning järgmistel aastatel sinna jõudvad õpetajad töölt lahkuvad ning meil ei ole neid kellegagi asendada. Noorte õpetajate puuduse peamiseks põhjuseks on aga paraku konkurentsivõimetu töötasu.

Saime eriolukorra ajal, kui õpetajate töökoormus oluliselt tõusis, kinnitust, et õpetaja on asendamatu. Eesti õpetaja on auga magistriharidusnõudega spetsialist, mistõttu on üksnes õiglane, et ka tema töötasu on vähemalt võrdne meie teiste kõrgharidusega spetsialistide töötasuga, mis on suurusjärgus 20% kõrgem riigi keskmisest töötasust. Seda eesmärki on praktiliselt kõik (ja mitte ainult valitsuses olevad) erakonnad deklareerinud. Tulenevalt sel aastal kogu maailma ja ka Eestit tabanud COVID-19 kriisist, oleme jõudnud õpetajate töötasuga väga lähedale kauaoodatud eesmärgile. Nüüd on valitsusel ja parlamendil ajalooline võimalus sõnad konkreetseteks tegudeks muuta!

Praegust, käesolevast aastast muudetud rahastamissüsteemi arvestades, kus omavalitsustele eraldatakse iga õpetaja ametikoha kohta õpetaja töötasu alammäärale lisaks vaid 17,1%, peab õpetajate töötasu alammäär olema riigi keskmisest töötasust kõrgem, et õpetaja keskmine töötasu oleks kõrharidusega spetsialistide töötasuga võrdne. Allolevas tabelis oleme välja toonud, kuidas on aga viimastel aastatel muutunud õpetaja töötasu alammäär võrreldes riigi keskmise töötasuga ning õpetajate keskmine töötasu võrreldes kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga:

Aasta

Riigi keskmine töötasu (€)

Õpetaja töötasu allammäär (€)

Õpetaja töötasu allammäära suhe riigi keskmisesse (%)

Õpetaja keskmise töötasu suhe riigi kõrgharidusega septsialistide keskmisesse (%)

2017

1211

1050

87

87

2018

1314

1150

88

88

2019

1407

1250

89

89

2020*

1422

1315

92

90

Selleks, et jõuaksime olukorranid, kus õpetaja keskmine töötasu oleks võrdne teiste kõrgharidusega spetsialistide keskmise töötasuga on praegusel hetkel puudu 10 protsendipunkti. Keerulised ajad nõuavad julgeid otsuseid. Me usume, et see valitsus omab julgust teha selliseid otsuseid, leides vahendeid vajalikuks töötasu tõusuks.

Eesti õpetajad kutsuvad valitsust seadma haridust ka tegudes prioriteediks ning viima õpetajate palgad vastavusse ametile seatud nõudmiste ja ootustega. Tugevaks indikaatoriks, et Eesti riik hindab kvaliteetset haridust ja väärtustab õpetajate tööd, on töötasu puudutava lubaduse elluviimine järgmisest aastast. See tähendaks, et õpetajate töötasu alammäär on alates 2021. aastast võrdne prognoositava riigi keskmise töötasuga, mis vastavalt 2020. aasta suvisele majandusprognoosile on 1428 eurot. Ka igal järgneval aastal tuleb tagada õpetajate töötasu alammäära vähemalt võrdne tase riigi keskmise töötasuga. See julge ja edumeelne samm on ka väga selgeks sõnumiks noortele, et tasub õppida ja pidada üht väga olulist ja väärikat ametit.

Lähtudes antud lubadustest ja kriitilisest seisust Eesti õpetajaskonnas, ootame, et enne valimisi antud lubadused saaksid kindlasti kajastatud loodavas RES-is ning konkreetsemalt 2021. aasta eelarves.

 

Asjalikku koostööd soovides
(allkirjastatud digitaalselt)
Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks