EHL-i PÖÖRDUMINE: ettepanek haigushüvitise tasumise kohta haiguspäeva esimesest päevast

Vabariigi Valitsus
Eesti Haigekassa
Eesti Linnade ja Valdade Liit

 

                                                                                                                                                    02/09/2020


Eesti Haridustöötajate Liidu ettepanek haigushüvitise tasumise kohta haiguspäeva esimesest päevast

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pöördub Vabariigi Valitsuse, Eesti Haigekassa ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu poole üleskutsega võimaldada kogu õpetajaskonnale (alus-, üld-, kutse- ja kõrghariduse astmes) haigushüvitise tasumine alates esimesest haiguspäevast nagu see oli kevadise eriolukorra ajal.

EHL-i (esinduslikem õpetajate organisatsioon) selgitus:
kooli- ja lasteaiaõpetajad on eesliinitöötajad ning peavad tulenevalt ühiskonna ootustest ja tööülesannete iseloomust kokku puutuma väga paljude laste ning noortega, mistõttu on õpetajaskonnal suurem risk nakatuda koroonaviirusesse. Kuna õpetajaskond on igapäevaselt kontaktis laste ja noorsooga, siis lasub neil ka suur vastutus nii õpilaste kui ka nende perede ees – kasvõi halvema enesetunde korral eeldatakse, et õpetaja jääb koju.
Kui õpetajaskond peab koroonaviirusest ja töö iseloomust tekkinud olukorra tõttu koju jääma ning kaotama suure osa töötasust, siis suurendame riski, kus õpetajal on väga raske langetada otsus jääda haiguslehele. Õpetajatele haigushüvitise tasumisel alates esimest haiguspäevast suurendame haridusasutustes turvatunnet ning vähendame võimalust koroonaviiruse pandeemiamõõtme taastekkimiseks ning ühiskonna isoleerimiseks.

 

 

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Reemo Voltri
EHL-i juhatuse esimees

Infoks: Peaministrile, Kultuurikomisjonile, Õiguskomisjonile, Haridus- ja teadusministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Fraktsioonidele XIV Riigikogus, Tööandjate Keskliidule

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks