EHL-i volikogu tegi kokkuvõtteid ja lõpetas suvepausi

EHL-i VOLIKOGU TEGI KOKKUVÕTTEID JA LÕPETAS SUVEPAUSI

 

17.-18. augustil 2020 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) volikogu koosolek Paunküla Heaolukeskuses. Päevakava oli tihe ja mahukas. Ühtlasi tähistas kahepäevane töökohtumine suvepuhkuse lõppu ning EHL-i uue hooaja algust. Volikogul arutletud teemadest saab ülevaate allpoolt. Järgmine kohtumine on planeeritud teha 8. detsembril 2020.

Valgamaa Haridustöötajate ametühingu liidu esimees Sille Alliku sõnul oli rõõmustav üle pika aja kokku saada ja teiste kolleegide mõtteid kuulata. „Sain inspiratsiooni teistelt volikogu liikmetelt edasi tegutsemiseks ning häid juriidilisi nõuandeid EHL-i juristilt Külli Kröönströmilt. Hea olemise eest ning asjalike esitluse eest tuleb hea sõnaga tänada ka korraldajaid peakontorist Tallinnast.“

Volikogu on juhtimis- ja esindusorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil, mis muuhulgas kinnitab EHL-i tegevuskava, kinnitab eelarve, kord nelja aasta jooksul valib juhatuse ja revisjonikomisjoni ning otsustab EHL tegevusega seotud olulisemaid küsimusi. Volikogu täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjas sätestatud pädevuse piires. Volikogu moodustatakse liikmesliitude esindajatest neljaks aastaks.

 

17.-18. augusti päevakava

  1. august
  • Ülevaade eelarve täitmisest 01.01.-31.07.2020
  • aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine ja revisjonikomisjoni akti kinnitamine
  • aasta tegevusaruande kinnitamine
  • Juhatuse 2019. a. tegevusele hinnangu andmine
  • EHL 2019. a. suvise volikogu ajurünnaku tulemustest
  • Liikmesorganisatsioonide heade kogemuste jagamine
  • Volikogu, juhatuse ja revisjonikomisjoni töökorrad
  • STTF-i põhikirjamuudatused
  1. august

           Fotol: EHL-i volikogu

 

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks