EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

EHL-i juhatuse tervitused kuulutavad välja EHL-i suvepuhkuse

26.juuni 2020 kell 10.00 toimus Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) selle hooaja viimane ametlik koosolek. Aset leidis juhatuse koosolek, mis ühtlasi kuulutab välja EHL-i töötajate ja liikmete suvepuhkuse. EHL-i juhatuse liikmete tervitustega soovitakse kõikidele ilusat suve. Jätkame augustikuus!

Tallinna Haridustöötajate Ametühingu Liit (THaüL) ja kutseõppeasutuste esindaja Ulvi Noor tervitab eeskätt kutsekoolide ametiühingu liikmeid ning tunneb eriti head meelt vahetute kohtumiste üle kutsekoolide inimestega: „Rääkisime silmast silma kohtumistel ühistest valukohtadest ja rõõmudest. Jätkame sügisel ning kõige suurem võit oleks sügisel ühise üleriikliku kutseharidusvaldkonna kollektiivlepingu sõlmimine,“ rääkis Noor. EHL-i juhatuse liige kutsub ka uusi liikmeid EHL-i ridadesse astuma: „Oleme ju suurim ja soliidseim haridustöötajaid ühendav organisatsioon,“ lisas Ulvi.

Suvised soovid Karin Klemmeri poolt kõlavad järgmiselt: „Et suvel poleks kordagi vaja kasutada arvutit. Las kõik vana saab soojas merevees maha pestud. Soovin kõigile nii palju päikest, et iga pisemgi patarei saaks täidetud. Ja küll oleks hea, kui mingi ime läbi koroona viirus kaoks,“ tervitab Karin Klemmer. Karin on samuti EHL-i juhatuse ja THaüL-i liige ning ka üldhariduse valdkonna saadik.

Lasteaedade esindaja ja Harjumaa Haridustöötajate Liidu (HHL) liikme Reet Lepa read on töisemat laadi, sest lastaiaõpetajate töö ei lõppe ka suvel. „Lapsed vajavad meid päriselt. Peame väga olulist ametit, mis aitab Eestimaa igapäevaelul tavapäraselt toimida igal aastaajal. Soovin lasteaiapersonalile tugevat närvi, et sel keerulisel ajal vastu pidada. Jätkugu jaksu olla mõistev, hooliv ning seejuures ka ise terveks jääda.“

HHL-i liige ja gümnaasiumide esindaja Kersti Kaldmäe tänab kõiki EHL-i liikmeid ning kogu õpetajaskonda, kes tema arvates tänu oma usinusele ja õpihimule uues olukorras hästi hakkama said. „Nüüd on aeg hoog maha võtta ja puhata, imetleda meie Eestimaa kaunist loodust. Kohtume taas sügisel ning lähme veel tugevamate ning ühtsematena edasi,“ lehvitab Kersti.

EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri arvates tõestas kevadine kriis taas Eesi õpetajate ja tugipersonali kõrget taset ning seda ka ootamatutes olukordades. Suvetervituse lõpetuseks lisab ta: „Soovin kõikidele kosutavat suvepuhkust, et sügisel koos EHL-i 30. aastapäeva tähistada ja planeeritud pidustused teoks teha. Ja jätkame ka järgmise aasta palgaläbirääkimistega, väärtustades õpetaja ametit.“

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks