EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

EHL osales Rahvusvahelisel alushariduse veebiseminaril „COVID-19 mõju hindamine alusharidusele ja sellele reageerimine”.

COVID-19 haaras maailma üllatusena ning puudutas haridussüsteeme kõikjal, sealhulgas ka lasteaedasid. Rahvusvaheline alushariduse (Early Childhood Education, ECE) veebiseminar andis liikmesorganisatsioonidele võimaluse arutada ainulaadsete väljakutsete üle, jagada kogemusi ning strateegiaid lasteaedade taasavamiseks ning alushariduse jätkamiseks peale eriolukorda.

Lasteaiaõpetaja ja Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liige Reet Lepp tõi virtuaalselt kohtumiselt välja erinevaid kriisiaja kogemusi ja järeldusi teistest riikidest. Lepa sõnul avati Taani lasteaiad juba pärast lihavõtteid, eesmärgiks vähendada laste stressi. „Töökorraldust jätkati küll mõningaste piirangutega, aga siiski täheldasid Taani kolleegid laste vähemat haigestumist võrreldes tavalise ajaga. Põhjuseks toodi õues veetmise aja pikenemist ning eks ka hügieenitingimustest hoiti rangemalt kinni. Samuti oli lasteaias vähem lapsi,“ selgitas rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel vabakuulajana osalenud Reet Lepp.

Positiivse tulemusena mainis Lepp ka Uus –Meremaal toimunut, kus sarnaselt Eestiga võeti kasutusele erinevad e-platvormid ja online-tunnid. Sarnaselt Eestile on ka seal alushariduse õpetajad kõige madalamalt tasustatud õpetajad. Kriisiolukorras avastati Uus-Meremaal alushariduse väärtus ning lasteaiaõpetajaid on ootamas paremad palgatingimused. Eestis püüab seista lasteaiapersonali õiglasemate töötasude eest EHL.

Nii Kanada kui kaTaani kolleegid pidasid asendamatuks silmast silma hariduse andmist ning oluliseks uue põlvkonna kasvatamist terveteks inimesteks nii vaimselt kui füüsiliselt. Reet Lepp nõustus ametikaaslaste poolt öelduga: „Lapsed on lapsed ja me peame neil lubama lapsed olla. See tähendab, et neid ei sunnita distantsi hoidma. Me ei kasvata põlvkonda, kes üksteist kardab. Õpetame pisipõnne hoopis korralikult käsi pesema,“ võttis Lepp kohtumisel kõlama jäänud mõtted kokku.

 

 

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks