EHL jagas kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele Rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel

Eesti Haridustöötajate Liit jagas kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele Rahvusvahelisel õpetajaameti tippkohtumisel

 

Juunis alguses toimus juba kümnendat korda Rahvusvaheline õpetajaameti tippkohtumine International Summit of the Teaching (ISTP). Tänavu jagasid maailma tippriigid hariduses kogemusi COVID-19 pandeemia mõjude kohta haridusele. Kõikide osalevate riikide delegatsioonidesse kuulub haridusminister, ametiühingute juht ning vaatlejad. Sel korral virtuaalselt toimunud kohtumisel esindasid Eesti õpetajate ametühingut Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) esimees Reemo Voltri ning vaatlejatena EHL-i juhatuse liige Reet Lepp ja välissekretär Elis Cullen.

Virtuaalsel kohtumisel arutleti kuidas on kriis muutnud erinevates riikides haridusministeeriumi ja koolide vahelist dialoogi ja koostööd. Osalejad jagasid kogemusi milliseid uuendusi võiks hariduselus rakendada peale eriolukorra lõppemist. Oluliseks teemaks peeti rasketes olukordades olevate õpilaste toetamist ja abistamist nende haridustee jätkamisel.

ISTP peakorraldaja on Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD. Majandusliku koostöö ja arengu organisatsioon). Tippkohtumise koostööpartneriteks on Educations International (EI. Õpetajate maailmaorganisatsiooni) ja korraldajamaa Haridusministeerium. Eesti sai OECD täisliikmeks 9. detsembril 2010. EHL on olnud OECD ja ISTP tegevustesse kaasatud 2000ndate algusest. Täpsemalt: http://www.oecd.org/ .

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks