EHL-i PÖÖRDUMINE AVALIKKUSE POOLE: Seoses piirangute vähendamisega tuleb tagada lasteaiatöötajate tervislikud ja ohutud töötingimused

EESTI HARIDUSTÖÖTAJATE LIIDU PÖÖRDUMINE AVALIKKUSE POOLE 
27. aprill 2020

Eesti Haridustöötajate Liit: Seoses piirangute vähendamisega tuleb tagada lasteaiatöötajate tervislikud ja ohutud töötingimused

Eriolukorra valitsuskomisjon kiitis heaks kriisist väljumise strateegia kava. COVID-19 teadusnõukoja hinnangul on nakatunute arv vähenenud ja kehtestatud piirangud võib hakata ettevaatlikult leevendama. Sellega seoses tekib lastevanematel aina suurem vajadus oma lapsi lasteaedadesse viia. Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) pöörab kogu avalikkuse tähelepanu hoidmaks lasteaiatöötajate tervist.

  • Eriolukorda arvestades kutsume nii riiki kui kohalikku omavalitsust toetama tööandjaid tagamaks lasteaiatöötajatele kõik vajalikud isikukaitsevahendid.  
  • Tööandjatele on ohutu töökeskkonna- ja korralduse tagamiseks abiks töötervishoiu ja tööohutuse seadus, kus on sätestatud töötajate ning  ametnike tööle esitatavad töötervishoiu ning tööohutuse nõuded. Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda. (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561?leiaKehtiv). Kui isikukaitsevahendid pole tööandja poolt tagatud, siis töötajal on õigus töö tegemisest keelduda.
  • Lastevanematel palume mõistvat suhtumist ja tuua lasteaedadesse ainult terveid lapsi. Samuti mitte tuua lasteaeda last, kelle pereliige on haigusnähtudega. Lasteaiatöötajatel on õigus (Terviseamet “Juhend lasteaedadele ja lapsehoidudele seoses COVID-19 levikuga”) kontrollida hommikul lasteaeda või lastehoidu tulnud laste tervist ning paluda lastevanematel, kelle lastel on ägedate respiratoorsete haiguste sümptomid (palavik, köha jm) need koju viia. 
  • Kutsume üles avama rohkem rühmi, aga vähema laste hulgaga.  Samuti korraldada laste üleandmine õues. Kõik see vähendab lastevanemate liikumist lasteaia ruumides, suuremate seltskondade tekkimist ja omavahelist kokkupuudet. 
  • Paljude ekspertide soovitusel ja ka Tartu Ülikooli Kliinikumi laste infektsioonhaiguste osakonna juhataja Eda Tamme soovitusel tuleks lasteaiatöötajatel maski kanda eelkõige vanematega kokkupuutes. Ka lastevanematel endil on soovitav lasteaeda tulles seda teha. Siinkohal tuleb tööandjal silmas pidada, et kui lasteaiatöötaja soovib maski kanda terve tööpäeva jooksul, siis peab tööandja poolt vajalik hulk isikukaitsevahendeid tagatud olema. 
  • Väga rangelt tuleb kinni pidada üldistest hügieenireeglitest ja pöörata erilist tähelepanu kätepesule. Kutsume lastevanemaid varustama lapsi nende isiklike joogitopside või tassidega (ühekordsed või korduvkasutatavad). Viiruste leviku vähendamiseks on soovitav koju jätta ka isiklikud mänguasjad.
  • Respiratoorsete haigusnähtudega õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
  • Kui lasteaiaõpetaja haigestub, siis püüda tööandjal korraldada, praeguseid erivõimalusi kasutades, hüvitis 100% haigusraha esimesest päevast.
  • Soovitame kõikidel järgida Terviseameti poolt esitatud ettekirjutusi. https://www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Juhendid/COVID-19/juhend_lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_04.04.20.pdf
  • Viiruse edasine levik ning kogu riigi võimalikult kiire kriisist väljumine eeldab meilt kõigilt jätkuvat vastutustundlikku käitumist ja koostööd. Siinkohal soovitame kõikidel lastevanematel, kui võimalik, enne sügist lapsi mitte lasteaeda viia.

Reemo Voltri
Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks