EHL-i PÖÖRDUMINE: Võimaldada lasteaedade personalile COVID-19 testimine

Jüri Ratas
Eesti Vabariigi riikliku kriisikomisjoni juht
Peaminister

Mailis Reps
Eesti Vabariigi haridusminister

Merike Jürilo
Terviseameti peadirektor

                                                                                                                                                                   23.03.2020

Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumine seoses COVID-19 testimisega

19. märtsil avaldatud juhises on kirjeldatud kriteeriumid, millest lähtuvalt toimub COVID-19 testimine. Juhises on muuhulgas kirjeldatud rühmad, keda tuleb sümptomite esinemise korral testida. Kolmandas rühmas on loetletud nö elutähtsate teenuste osutajad:

Tervishoiuasutuste töötajad (sh apteegi personal) ning kõik kiirabitöötajad, haiglate nakkushaiguste laboritöötajad ja hoolduspersonal. Samuti teised elutähtsate teenuste osutajad (Politsei-ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitseliit, Kaitsevägi, Maksu-ja Tolliamet, kes otseselt tegelevad kliendi teenindamisega).

Selleks, et mitmete elutähtsate ametite pidajad saaks töötada ja tagada ühiskonna toimimise, on senini töös paljud lasteaiad. Just lasteaia personal on igapäevaselt kontaktis laste ja nende vanematega, kellel on oma töökohustuste tõttu suurem risk kokku puutuda COVID-19 viiruse kandjatega.

Sellest tulenevalt teeb Eesti Haridustöötajate Liit ettepaneku lisada testimisele kuuluvate elutähtsate teenuste osutajate rühma ka lasteaedade personal.

 

(allkirjastatud digitaalselt)

Lugupidamisega

Reemo Voltri

EHL juhatuse esimees

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks