TÄHTIS! EHL 30: juubelikonverents “Üheskoos suudame” on edasi lükatud!

 Hea ametiühingu liige!

 

Tulenevalt Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti soovitustest oleme otsustanud peatada registreerimise ja lükata meie usaldusisikutele suunatud juubelikonverentsi EHL 30: „Üheskoos suudame“ toimumine edasi. Teie heaolu on meie absoluutne prioriteet, mistõttu peame vajalikuks viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks rakendada kõiki soovituslikke meetmeid. Konverentsi toimumise uued kuupäevad selguvad olukorra normaliseerumisel. Korralise volikogu koosoleku toimumise (uue) kuupäeva kinnitab EHL-i juhatus oma 17. märtsi koosolekul.

 

Julgustame kõiki õpetajaid rakendama meetmeid endi, oma kolleegide ja õpilaste tervise ja heaolu tagamiseks. Selles kiiresti arenevas olukorras on äärmiselt oluline omada täpset infot, et kaitsta ennast ja teisi ning tõkestada viiruse levikut. Paneme kõigile südamele hoida end toimuvaga kursis, säilitada rahu ning järgida Terviseameti soovitusi.

 

EHL jätkab viiruse leviku jälgimist ning teavitame oma liikmeid kõigi kavandatud kohtumiste, konverentside ja ürituste muudatustest, kui neid on vaja ümber korraldada, edasi lükata või tühistada.

 

Rohkem infot:

Terviseameti soovituste ja trükistega saate tutvuda aadressidel: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus ja https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised

Värskeimad soovitused haridusasutustele on leitavad HTM-i kodulehelt: https://www.hm.ee/et/uudised/soovitused-haridusasutustele-seoses-covid-19-levikuga-11032020

 

Tervitustega

Reemo Voltri

Juhatuse esimees

Eesti Haridustöötajate Liit

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks