EHL UUDISKIRI: Tähistame rahvusvahelist hariduse päeva

Tere!

Eesti Haridustöötajate Liit (EHL) kutsub liituma uue traditsiooniga: tähistame üheskoos igal 24. jaanuaril rahvusvahelist hariduse päeva! 🙂 Tänavuse tähtpäeva puhul edastab EHL möödunud aasta kokkuvõtte ning jagab ka poliitilisi kultuuri ja koolikogukondi puudutavaid üleskutseid. 

Tähistagem rahvusvahelist hariduse päeva!

Eesti Haridustöötajate Liit

EHL KUTSUB TÄHISTAMA RAHVUSVAHELIST HARIDUSE PÄEVA

24. jaanuaril 2020 tähistatakse teist aastat järjest rahvusvahelist hariduse päeva. Selle aasta teema on „Õppimine inimeste, planeedi, jõukuse ja rahu jaoks“ ning EHL soovib tähtpäevast kujundada uut traditsiooni.

Sarnaselt õpetajate päevaga annab rahvusvaheline hariduse päev võimaluse teha õpetajate hääl kuuldavaks ning kinnitada veelkord hariduse kui loomuliku inimõiguse ja avaliku hüve olulisust. EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri soovib rahvusvahelise hariduse päevaga hoida fookuses hariduse tähtsust ja selle jätkusuutlikku tulevikku. 

,,Rahvusvahelise hariduse päev annab võimaluse kutsuda üles valitsusi investeerima haridusse ja õpetajatesse,” räägib päeva tähtsusest Reemo Voltri. ,,On oluline, kui suudame hariduse temaatika hoida päevakajalise ja olulisena läbi erinevate valdkondade ning tegevuste,” lisas VoltriEHL-i juhatuse esimehe sõnul kinnitavad ülemaailmse õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemused, et Eesti haridus on edetabelite tipus, kuid kõrged tulemused nõuavad suurt vastutust. ,,Meil on ülesanne säilitada hariduse taset ka järgmised aastad,” lausus Voltri, ,,mis tähendab, et peame aina rohkem hoidma tähelepanu õpetajaskonnaga seotud teemadel.” 

EHL-i rahvusvaheline koostööpartner Education International (EI) pöörab sel päeval tähelepanu ka jätkusuutliku arengu eesmärkidele (SDG 4). Koos EHL-ga kutsub EI organisatsioone ja üksikisikuid rahvusvahelist hariduse päeva tähistama. ,,Andke kogu maailmale teada teemaviidetega #EducationDay ja #ShapetheFuture, kuidas teie seda päeva tähistate ning järgmisel aastal peame juba suuremalt ning põhjalikumalt,” avaldas EHL-i juhatuse esimees ja õpetaja Reemo Voltri organisatsiooni tulevikuplaane. 

ÜHINE RAHVUSVAHELISTE ORGANISATSIOONIDE TÖÖGA

Rahvusvahelisel hariduse päeval on sobilik esile tõsta internatsionaalseid organisatsioone, kus on läbi EHL-i esindatud ka Eesti õpetajad. Haara võimalusest ja ühine alljärgnevate rahvusvaheliste ühingute tegevusega!

EHL kuulub Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse (ETUCE), mis esindab 132 ametiühingut 51 riigis, kokku on ETUCE-s 11 miljonit liiget üle Euroopa. Alates 2015. aasta sügisest esindab Eestit ja meie õpetajaskonda EHL eesotsas välissekretäri Elis Culleniga. Ühtlasi tähendab kuulumine Euroopa õpetajate esindavasse ametühingusse ka osalemist ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsioonis Education International (EI).

Euroopa Haridusala Sotsiaaldialoogi komitee (ESSDE) käivitati 2010. aastal. Igast riigist osaleb organisatsiooni töös esindaja nii töötajate kui tööandjate poolt. Eestit esindab haridusala töötajaid EHL, mille kaudu on meie õpetajadki panustanud nii Eestit kui Euroopat viimastel aastatel puudutanud valdkondadesse. Välja on töötatud juhised Euroopa Liidu hariduse ja koolituse riiklike investeeringute toetusteks ning psühhosotsiaalsete ohtude vältimise ja nendega võitlemise kohta haridussektoris. Tehtud on ühisavaldus Euroopa valdkondliku sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamiseks, kutsehariduse ja -koolituse parandamise ning sotsiaalpartnerite kaasatuse suurendamiseks. Edendatud on ka sisserändajate ja põgenike integreerumist haridusse.

Kesk- ja Ida-Euroopa võrgustiku (CEENET) eesmärgiks on tihedam koostöö Euroopa venekeelsete riikide vahel, mitmepoolse ja -tasandilise suhtluse tugevdamine, demokraatlike struktuuride arengu toetamine ja võimekuse suurendamine. Eestist osaleb organisatsiooni töös EHL-i tegevjuht Aleksander Tiidemann.

Kui Sul on soov kaasa lüüa rahvusvaheliste organisatsioonide tegevustes, siis võta ühendust EHL-i välissekretär Elis Culleniga (e-mail elis.cullen@ehl.org.ee). Loe täpsemalt ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsioonist (http://www.ei-ie.org/) ja EHL-i rahvusvahelisest tegevusest (https://ehl.org.ee/liidust/rahvusvahelised-suhted/).

2019. AASTA OLI EHL-i AJALOOS ERAKORDNE

Suur rõõm on rahvusvahelisel hariduse päeval teatada, et 2019. aasta oli EHL-i ajaloos erakordselt edukas – EHL-i liikmeskonna kasv tegi rekordi ning kuldseid medaleid jagatakse teistelegi aladele. 🙂

EHL-i tegevjuhi Aleksandr Tiidemanni sõnul pole organisatsiooni liikmeskond kunagi nii suurel määral kasvanud kui möödunud aastal. ,,Sellel on märgiline  tähendus ja põhjused – EHL on suutnud aina rohkem lahendada meie liikmete töövaidlusi ning muresid erinevates tööalastes küsimustes,” lausub Tiidemann. ,,Sel aastal 30-aastaseks saav organisatsioon on saanud oluliseks partneriks Haridus- ja Teadusministeeriumile, erinevatele aineliitudele, ühendustele ja koostöökodadele,” selgitab EHL-i tegevjuht Aleksandr Tiidemann heade tulemuste tagamaid.

Aleksandr Tiidemanni sõnul on aidanud organisatsiooni liikmete arvu suurendada ka meedia. ,,Üha enam kaasatakse päevakajalistel haridusteemadel EHL-i liikmeid,” rõõmustas Tiidemann, ,,ja see omakorda kasvatab ka noorte osakaalu organisatsioonis.” EHL-i tegevjuhi sõnul viitab erinevate näitajate kasv ka sellele, et Eesti ühiskonnas väärtustatakse õpetajat. ,,Inimesed peavad endast üha rohkem lugu ning seetõttu hoolivad ka oma õiguste eest, mida just ametühingud hoida aidata püüavadki,” lisas Tiidemann.

ANNA OMA ALLKIRI:  KOOLIKOGUKONNALE SUUREMAD ÕIGUSED

Viimastel kuudel on olnud päevakorras kohalike omavalitsuste ja koolijuhtide omavahelised õigused ja suhted. Ka EHL avaldas oma liikmetele antud küsimustes nii toetust kui juriidilist abi. Selleks, et Riigikogu asuks arutama koolijuhtide valimise protseduuri, algatas Eesti 200 erakond allkirjade kogumise kampaania.

Algatajale tekitab muret kehtiv seadus, mis ei võimalda koolikogukonnal, keda esindab hoolekogu, koolijuhi ametisse valimisel või ametisse vabastamisel kaasa rääkida. Algatajate eesmärk pole pelgalt tõstatada arutelu, vaid ka küsimus KOV kompetentsidest kaasaegse haridusasutuse pidamisel. Loe lähemalt Postimees.ee-st.

Rahvaalgatus on allkirjastatav 17. veebruarini  siin.

EHL ANNAB OMA LIIKMETELE TASUTA JURIIDILIST NÕU 

,,Lõpetage see plakatitega kekutamine ja tehke oma tööd!” ütles Lüganuse vallavanem Postimehes ilmunud Anu Vau artiklis ,,Lüganuse kogukond vajab Eesti riigilt tuge” Kiviõli I Keskkooli õpetajate esindajatele.

Pidupäev pole parim aeg erimeelsustest rääkimiseks, kuid ehk aitab hea ettevalmistus edasisi konflikte vältida. Sissejuhatuses keskendusime koolitülile, mis lahvatas Kiviõli 1. keskkooli õpetajate ning Lüganuse vallavalitsuse esindajate vahel. EHL nõustas Kiviõli 1. Keskkooli õpetajaid kogu protsessi vältel ning oli toeks, kui poliitilistel põhjustel vabastati ametist koolidirektor. Kahjuks eskaleerus töötuli ka streigiga. Mida teha olukorras, kui töötüli on jõuab streigini? Soovituse jagab EHL-i jurist Külli Kröönström:

  • ametiühingu liikmetel on õigus seista oma õiguste eest kõikide seadusega kooskõlas olevate vahenditega;
  • esitada konkreetselt töötajate nõudmised tööandjale, mis peavad olema täidetavad, puudutama töötingimusi ja nende parandamist, samuti tuleb anda tähtaeg vastamiseks;
  • saadud vastus arutada läbi, kaaluda võimalusi kompromissiks. Ettepanekutele vastatakse, kui vastused on eitavad, siis vastused argumenteeritakse. Kui kompromissile ei jõuta, tuleb asuda konkreetselt kollektiivse töötüli seaduses toodud protseduurireegleid järgides streiki ette valmistama;
  • käituda tuleb heas usus.

    Kollektiivse töötüli lahendamise seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062018021.

EHL pakub kõikidele liikmetele tasuta juriidilist nõu – võta ühendust jurist Külli Kröönströmiga (e-mail kylli.kroonstrom@ehl.org.ee).

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks