EHL UUDISKIRI: Loe meie esimest uudiskirja!

Tere!

Alates juulikuust hakkab kord kuus ilmuma Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) uudiskiri. Tahame sel moel olla veel rohkem ühenduses õpetajatega, suhelda ajas aktuaalsetel ja värsketele teemadel. Juulis tutvustame riigi eelarvestrateegiat, suvekoole ning võimalusi rahvusvaheliseks kogukonnatööks. Puhkusi meeles pidades, jagab EHL oma liikmetele häid soodustusi. 

EHL liikmena oled esimeste seas, kes uudiskirja lugeda saab. Ole hea, jaga EHL esimest e-teost ka teistele õpetajatele, kes veel EHL seltskonnaga liitunud pole. Soovime jõuda võimalikult paljudeni.

Head lugemist!

Eesti Haridustöötajate Liit

 

EHL ON HARIDUS- JA  TEADUSMINISTEERIUMI PARTNER

EHL eesmärgiks on olla partner nii haridust kui õpetajaid puudutavatel teemadel. Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala arengukavade perioodid lõpevad aastal 2020. EHL on alustanud koos ministeeriumiga hariduse valdkonna pikaajalist planeerimist aastateks 2021–2035. 

Terve aasta jooksul toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel neli kohtumist, kus erinevad huvipooled arutlevad haridussüsteemi, õpetajate ning oskuste töörühmas. Juunikuus osales EHL esimees Reemo Voltri hariduse ja oskuste töögrupis. EHL tegevjuht Aleksandr Tiidemann esindas õpetajaskonda õpetajate arutelurühmas. Haridussüsteemi töörühm keskendub ühtse individuaalseid valikuid toetava haridussüsteemi teemadele.  Õpetajate töörühma fookuses on õppeprotsess, selle osaliste rollid ja areng. Oskuste töörühm keskendub oskustele ning oskuste paremale kasutamisele. 

Esimese koosviibimise eesmärgiks oli arutada hariduse kitsaskohtade ja tugevuste üle. Järgmised kohtumised leiavad aset septembris, oktoobris ja vajadusel novembris. Kui sul tekib mõtteid ja ettepanekuid, siis anna nendest teada EHL e-mailil: ehl@ehl.org.ee. EHL lubab omalt poolt kõiki uudiskirja lugejaid EV haridusstrateegia arengutega vahetult ja värskelt kursis hoida.

Kõigil soovijatel on võimalus tutvuda haridusstrateegia 2021–2035 töörühmades kasutatud lähteinfoga statistika ja analüüsid ning ekspertide koostatud visioonidokumentidega. Strateegiaprotsessist saab täpse ülevaate kodulehelt: https://www.hm.ee/et/kaasamine-osalemine/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2021-2035.  

 

EHL ESINDAB EESTI ÕPETAJAID ÜLE MAAILMA

Haridustöötajad moodustavad suure ja kokkuhoidva ülemaailmse kogukonna. EHL-i liikmena kuulud sinna ka sina, kuna EHL kuulub Euroopa Ametiühingute Hariduskomiteesse (ETUCE) ja seeläbi ka ülemaailmsesse õpetajate esindusorganisatsiooni nimega Education International (EI).

Ainuüksi Euroopas on ametiühingutesse koondunud enam kui 4,2 miljonit õpetajat. Maailma mastaabis on meid üle 32 miljoni. Eesti õpetajate ja EHL liikmete kaasabil on panustatud ETUCE tegevusse nii psühhosotsiaalsete riskide ennetamise, haridusse investeerimise kui ka sotsiaaldialoogi edendamise projektidesse. Tulemuseks on üle maailma kogutud praktikatel põhinev film, suunised ja juhend kohapealse hariduselu edendamiseks. 

EHL välissekretär Elis Randma esindab Eesti õpetajaid ametiühingute uuendamise projektis, mille lõppedes koostatakse raamistik, mis õpetab, kuidas olla oma riigis atraktiivsem ja tugevam esindusorganisatsioon. Projekt kestab kaks aastat ning tulemas on regionaalsed konverentsid, kus kaardistatakse erinevate riikide kogemuste põhjal nii olemasolevad probleemid kui lahendused. “See ongi koht, kus EHL vajab juba lähiajal tihedamat koostööd, näiteks ideekorje näol meie endi õpetajatega. Kindlasti püüame tulevikus selle nimel usinamalt tööd teha,” avab Randma Eesti õpetajate võimalusi, kel soov kaasa lüüa ka rahvusvahelisel tasandil.  

Eestikeelne kokkuvõte ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsioonist http://www.ei-ie.org/. Ülevaade EHL-i rahvusvahelisest tegevusest: https://ehl.org.ee/liidust/rahvusvahelised-suhted/

Kui sul on soov panustada rahvusvahelise organisatsiooni ETUCE`i tegevusse, kirjuta Elis Randma`le, e-mail: elis.randma@ehl.org.ee.

 

EHL LIIKMETE SUVISED SOODUSTUSED

Puhkuste aeg on pärale jõudnud. EHL jagab oma liikmetele suvepuhkuseks väga sobivaid soodustusi. 

Iluprotseduurid hellitavad sind Forum Ilutoas,  hotellituba on ootamas Park Inn Meriton hotellis, kütust saab soodsalt Olerex`st,  reisi korraldamise teeb lihtsaks Tiit Reisid, sportlikku ajaviidet pakub Aqva Spordikeskus, hoolib ERGO õnnetusjuhtumikindlustus.

Kus ja kuidas saad ennast veel kosutada? Resümee asub EHL kodulehel:  https://ehl.org.ee/lisahuved/.

 

KUTSU OMA KOLLEEGE EHL-ga LIITUMA

EV riigi eelarvestrateegia 2020-2023 on taas tõstnud teravalt  päevakorda õpetajaskonna tuleviku ning palga. Käes on aeg, kus EHL vajab igat õpetajat kaasa mõtlema ja koos lahendusi leidma. 

EHL juhatuse esimehe Reemo Voltri sõnul on üleskutse tingitud suuresti Eesti Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud riigi eelarvestrateegiast aastateks 2020-2023. “Praegune valitsus ei näe ette õpetajate töötasu tõusu järgmiseks neljaks aastaks. Kui tuleval neljal aastal õpetajate töötasu kaugeneb Eesti keskmisest palgast, kukub see õpetajate 2012. aasta palgatasemele. Suureneb oht, kus õpetajate puudus võib langeda veelgi madalamale,” selgitab Voltri olukorda.

EHL juhatuse esimees on teinud ettepaneku EV haridus- ja teadusministrile Mailis Repsile ning kantsler Mart Laidmetsale kohtuda ja alustada uusi palga läbirääkimisi. Voltri sõnul pole kahjuks Haridus- ja Teadusministeerium  tänaseni ametlikku vastust kirjutanud. Samuti pole kinni peetud Eesti Vabariigi kollektiivlepingust tulenevast (paragrahv 76) kohustusest alustada läbirääkimistega seitsme päeva jooksul peale ettepaneku esitamist. “Möödas on üle kuu. Hetkeseisuga saame öelda, et  ettepanekule alustada läbirääkimisi õpetajate olukorra parandamiseks on suuliselt vastanud minister Mailis Reps. Samasisuline kirjalik vastus on alles menetluses. Läbirääkimiste laua taha olukorra parandamiseks me pole jõudnud,” lisas ta.

Väga tahaks loota, et ministeerium mõistab meie mure tõsist tausta ning peab kinni EV seadustest ja kohustustest ning alustab meiega kõnelusi,” selgitab Reemo Voltri häid koostöö tavasid ning kollektiivlepingust tulenevaid põhimõtteid.

Kutsu oma töökaaslased, sõbrad ja tuttavad teistest haridusasutustest meie ühiste toimetamistega ühinema. Et EHL-i sõnum võimalikult paljudeni jõuaks, palume Sul edastada meie pöördumine kõikidele, kel soov kursis olla õpetajaskonda puudutavate teemadega. Liikmeks saab registreeruda siin https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/

 

ÕPETAJA SUVEKOOLI VÄLIMÄÄRAJA

Õpetajate Leht on teinud põhjaliku ülevaate suvel toimuvatest suveseminaridest- ja koolidest, kursustest ning koolitusreisidest. Soovitusi jagab ka EHL. 

Harivaid sündmusi toimub väga erinevatel teemadel ja erialadel. Rikkaliku suvekalendri saab avada klikkides Õpetajate Lehe veebilingile http://opleht.ee/2019/05/suvekoolide-valimaaraja-2019/.  

EHL kutsub just kooliõpetaja ametit alustanud või kaks aastat töötanud pedagooge  22.23. augustil Reiu Puhkekeskusesse motivatsiooniseminarile „Värske õpetaja vaimulaager 2019“. Koostöös Alustavat Õpetajat Toetava Kooliga oleme seadnud eesmärgiks luua juba varakult alus pikaks ja õnnelikuks karjääriks õpetajametis. EHL liikmetele on osavõtt tasuta, mitteliikmete osalustasu on 50 eurot. Täpsem info: https://ehl.org.ee/varske-opetaja-vaimulaager/

Samuti kuulub EHL-i soovituste hulka Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia korraldatud Huvitegevuse ja hariduse suvekool 2019 “Kultuurimuutused ja muutuste kultuur”. Toimumisaeg: 13.-15. augustil Viljandis. Täpsem info ja registreerumine:  https://www.kultuur.ut.ee/et/hjsa. Registreerimine lõpeb 7. augustil 2019.

 

LIITU MEIEGA: https://ehl.org.ee/hakka-liikmeks/liikmeks-astumise-avaldus/ KÜSI MEILT: https://ehl.org.ee/liikmele/foorum/ JÄLGI MEID: kodulehel ja Facebookis TELLI UUDISKIRI: https://ehl.org.ee/.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks