EHL lasteaedade nõukoja kohtumine

EHL lasteaedade nõukoda LANK sai taas kokku 26. veebruaril Tallinnas. Eesti alushariduse seadusandluse muudatuste väljatöötamine on täie hooga käimas ja EHLi töörühmadesse valitud esindajad on tublisti erinevatel kokkusaamistel osalenud. Oli paras hetk üle Eestimaa jälle kokku tulla ja kuulata, mis seni tehtud, mis suunas muudatusi on oodata ja üheskoos ka mõtteid vahetada, mis on meie (õpetajate) ootused muudatuste osas. Teeme endiselt koostööd ka Eesti Lasteaednike Liiduga, kohal oli 3 esindajat ka sellest liidust. Üheskoos arutluste käigus sai töörühmades osalevatele esindajatele ettepanekud teha, mis uues alushariduse seaduses ja alushariduse riiklikus õppekavas teistmoodi olla võiks, mis otseselt lasteaiaõpetaja tööelu igapäevaselt puudutab.
Alushariduse seadusemuudatuste töögrupi tegemistest kõneles Reemo Voltri ja alushariduse riikliku õppekava muutmise töögrupi tööst ja muutuste suundadest kõneles Kristi Kirbits.
Uude alushariduse seadusesse teeme ettepaneku pikendada kõigi lasteaiatöötajate puhkust, samuti ettepaneku mitte lubada suurendada laste arvu rühmas, arvestades just meie kaasava hariduse poliitikat. Väiksem laste arv rühmas annab laste jaoks rahulikuma keskkonna ja ka õpetaja tähelepanu jagub lastele rohkem. Samuti toetame kvalifikatsiooninõuete kehtestamist õpetajat abistavatele töötajatele (abiõpetajale).
Järgmine LANK kohtumine toimub kindlasti siis, kui seaduseelnõu on paika saanud ja see viiakse nn. kooskõlastusringile. Jaksu meie EHL esindajatele viimasteks töögruppide kohtumisteks, mis toimuvad juba 6. ja 27. märtsil (seadusemuudatuste töögrupp) ning 7. ja 28. märtsil (riikliku õppekava muutmise töögrupp).

Reet Lepp
EHL juhatuse liige

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks