Alushariduse arendusseminar

31. oktoobril toimus Harjumaal Kiili Lasteaias alushariduse arendusseminar, mille sihtgrupiks oli ligi sada alushariduse huvilist ja eksperti. Eesti Haridustöötajate Liitu esindasid Reemo Voltri, Hiie Silm ja Reet Lepp.

Arendusseminari eesmärgiks oli välja selgitada huvigruppide ootused ja ettepanekud Eesti alusharidussüsteemi arendamiseks. Korraldati ajurünnak, milles tõepoolest kerkis esile palju küsimusi ja selgitusvajadust, et uued suunad alushariduse seaduses oleks kõigile osapooltele üheselt mõistetavad.
Mida rohkem on erinevaid osapooli, seda selgemaks on vaja rääkida järgmised küsimused:

  • mis on õppimine ja õpetamine koolieelses lasteasutuses ehk alushariduse mõiste üldse;
  • mis on ja mis eesmärke kannab koolieelse lasteasutuse õppekava;
  • kes on pedagoogiline personal lasteaias;
  • mis on õpetaja ja õpetajat abistava personali kohustused lasteaias ehk kes mida teeb;
  • missugune on mõistlik laste ja täiskasvanute suhtarv rühmas;
  • mis on varajane märkamine, kuidas see koolieelses lasteasutuses kaasvav hariduse tingimustes peaks efektiivselt toimima;
  • missugused muudatused ootavad ees (era)lastehoidusid;
  • kas alushariduse osaline kohustuslikuks muutmine lahendaks tegelikke probleeme või tekitaks ebamõistlikke kulutusi riigile;
  • kuidas jõuda seadusemuudatusega põhieesmärgini, et kvaliteetne alusharidus jõuaks iga Eestimaa lapseni, olenemata tema elukohast.

Kõikide nende ja paljude teiste küsimuste ja ettepanekutega alustab tööd HTMi kantsleri käskkirjaga kinnitatud alushariduse seaduse eelnõu töörühm, mille koosolekute ajakava on paigas ja kohtumised toimuvad detsembrist maini. Eesti haridustöötajate liidust osalevad neil kohtumistel Reemo Voltri või Hiie Silm.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks