OECD ja Eesti eksperdid kaardistasid Eesti kutsehariduse hetkeseisu

OECD kutsehariduse ekspertide Eesti visiidi raames toimus kolmapäeval Tartu Kutsehariduskeskuse ruumides OECD spetsialistidega erinevate osapoolte (Tartu KHK, Jaan Poska Gümnaasium, OECD eksperdid,  Kutsehariduse edendamise Ühing, Kaupmees OÜ – kui praktikapartner, Tartu Ülikool, HTM) kohtumine, kus kaardistati Eesti kutsehariduse hetkeseisu.

Eesti riik tellis OECD-lt vastava ülevaate koostamise, mis valmib 2017. a lõpuks. Analüüsi peamisteks teemadeks on sujuv üleminek ühelt haridustasemelt teisele ja koostöö ettevõtetega. Tartus arutatigi eelkõige kas ja kuidas saaks erinevad haridusasutused paremat koostööd teha, milliseid kitsaskohti erinevad osapooled praeguses süsteemis näevad ning prooviti leida esialgseid mõtteid nende lahendamiseks. Antud kohtumisel osales ka Eesti õpetajate esindusorganisatsiooni EHL-i juhatuse esimees Reemo Voltri.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks