EHL usaldusisikute konverents “Motiveeritud ja teadlik õpetaja”

6.-7. aprillil toimus Tallinki laeval Baltic Queen Eesti Haridustöötajate Liidu usaldusisikute konverents, milles osales üle 300 EHL liikme üle Eesti.

Konverents oli taaskord heaks platvormiks, et suurendada kogu organisatsiooni ühtekuuluvustunnet. Konverentsi alguses tunnustati suurima kasvu teinud osakonda (Lasnamäe Vene Gümnaasium), suurima liikmeskonnaga osakonda (Võru Järve Kool) ning uut osakonda (Tõrvandi Lasteaed Rüblik). Samuti auhinnati loosimise tulemusel võitjaks osutunud EHL liikmeskonna rahulolu uuringust osavõtjaid. 

Konverentsi esimesel päeval astus sõnavõtuga usaldusisikute ette minister Mailis Reps nimetades õpetajaid oma ameti kõige paremateks saadikuteks. Minister märkis, et tugeva õpetajaskonna hoidmiseks peab õpetajana töötamine olema ühiskonnas auasi ning köitev valik. Minister kinnitas, et õpetajate miinimumpalk tõuseb aasta teiseks pooleks 1050 euroni ning andis lootust, et aasta lõpuks jõuab keskmine 1300 euro juurde. Samuti rõhutas minister, et  tugev alus koolis edukalt toime tulemiseks ning hilisemas elus hakkama saamiseks luuakse alushariduses. Selle jõulisemaks ellurakendamiseks hakkavad omavalitsused saama sihtotstarbelist toetust, et võrdustada 2019. aastaks kvalifitseeritud lasteaiaõetajate töötasu üldhariduskoolide õpetajate töötasuga. Tugispetsialistide kvaliteedi ja kättesaadavuse suurendamiseks eraldab riik järgmisest aastast omavalitsustele 6 miljonit  eurot aastas, millega tõsta olemasolevate tugispetsialistide töötasu ning palgata juurde uusi spetsialiste. Minister rõhutas ka teiste õpetajatööd otseselt puudutavate väärtuste hoidmise ja arendamise olulisust, sh üliõpilaste ja alustavate õpetajate toetamist, mis  eeldab eelkõige õpetajate töökoormuse, põhi- ja lisaülesannete teemades selguse saavutamist ning reflekteerimist ja kolleegidevahelist koostööd.

EHL esimees Reemo Voltri andis usaldusisikutele ülevaate HTM tellimusel läbiviidud õpetajate tööaja kasutuse ja töö lisatasustamise praktikate uuringust, mille järgi on Eesti õpetajate hinnanguline nädalakoormus väga kõrge. Voltri rõhutas, et tööülesanded, kontakttundide arv, tasustamise põhimõtted jmt tuleb osapoolte vahel alati läbiarutatult kokku leppida, ühtselt selgeks teha ning kirjalikult fikseerida. See tähendab, et võtmetegevuseks nii töötajate kui ka juhtkonna rahulolu suurendamiseks on koostöö. Õpetajad peaksid ühtse kollektiivina ja ametialaselt organiseerununa olema juhtkonnale koostööorgan,  pakkudes ka omalt poolt välja viise, kuidas oma haridusasutuses koostööd suurendada. Ajad, mil ametiühingut ja tööandjat vastandujatena tajuti, on möödas.

Koolitaja Janek Tuttar (www.avalikesinemine.net) andis usaldusisikutele kasulikke ja praktilisi näpunäiteid, kuidas panna inimesed end kuulama, kuidas olla veenev ning mida silmas pidada argumenteerimisel. Kõik need teadmised ja oskused on väga vajalikud, et olla pädev usaldusisik, suuta veenda ametiühingu vajalikkuses ka oma kolleege ning olla võrseks partneriks õppeasutuse siseselt tööandjale.

Teised konverentsil käsitletud teemad andsid hea ülevaate EHL-i ja algatuse “Alustavat õpetajat toetav kool” ehk AÕTK vahelisest koostööst (esitles AÕTK esindaja Triin Noorkõiv) ning aasta alguses läbiviidud EHL liikmeskonna rahulolu uuringu tulemustest (esitles EHL kommunikatsioonipraktikant Karl-Gustav Adamsoo); asjalikke nõuandeid õiguste alustest ning mõjuvate ja asjakohaste õiguslike väidete esitamisest ja tõendamisest jagas EHL jurist Külli Kröönström; tegevjuht Aleksandr Tiidemann andis vastuseid korduma kippuvatele küsimustele liikmete haldamise süsteemi (LHS) kohta.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks