Aasta lõpuks on õpetajate keskmine palk orienteeruvalt 1300 eurot

21. märtsil toimunud õpetajate 2018. aasta palgaläbirääkimiste I vooru tulemusel lubas ministeerium selle aasta sügisest alammääratõusu 1050 euroni, mille tulemusena loodetakse õpetajate keskmise palga tõusu 1300 euroni.

Õpetajate 2018. a. töötasu alammäära läbirääkimiste kokkukutsujaks oli ka sel aastal Eesti Haridustöötajate Liit. Teisteks osapoolteks olid Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit, kellest viimased ei omanud läbirääkimisteks taaskord volitusi. Minister Reps rõhutas aga, et õpetajate töötasu kasv on jätkuvalt eelarveprioriteet.

„Sellel aastal said omavalitsused riigilt õpetajate töötasuks juurde üle kaheksa protsendi lisaraha. Arvestades, et detsembris ületas õpetajate keskmine palk 1200 eurot, siis on igati realistlik, et aasta lõpuks jõuab Eesti õpetajate keskmine töötasu 1300 euro juurde,“ kinnitas minister.

“Eesti Haridustöötajate Liidu eesmärk on leppida kokku 2018. aastaks õpetajate töötasu alammääraks 1265 eurot, mis tähendaks keskmise palgana umbes 1500 eurot. Kindlam saab olla palgatõusus alles siis, kui see kinnitakse riigieelarve strateegias. EHL edastab valitsusele ja koalitsioonile enne riigieelarve strateegia läbirääkimisi ka märgukirja, et veelkord rõhutada õpetajate ja seega kogu haridussektori prioritiseerimise olulisust,” ütles Reemo Voltri.

Arutlusele tuli ka lasteaiaõpetajate töötasu küsimus. „Teatavasti on lasteaiaõpetajate töötasud üle riigi väga erinevad ja keskmiselt oluliselt madalamad kui üldhariduskooli õpetajatel. Riik on lubanud aidata lasteaiaõpetajate töötasu järele üldhariduskoolide õpetajate töötasudele,“ nentis Voltri. Ministri sõnul on eesmärk, et 2019. aastaks oleks lasteaiaõpetajate töötasu võrdne kooliõpetajate miinimumiga. EHL kui kõigi õpetajate esindusorganisatsioon on hea meelega partneriks vastava süsteemi täpsemal väljatöötamisel.

Õpetajad jäävad ootama sarnaseid konkreetseid tegusid ka järgnevate aastate töötasude osas, et jõuaksime seatud eesmärgini, kus õpetajad kui magistriharidusega spetsialistid saaksid sarnast palka ülejäänud kõrgharidusega spetsialistid Eestis.

HTM-i andmetel ületas eelmise aasta lõpus Eesti üldhariduskoolide õpetajate keskmine palk esimest korda 1200 euro piiri, jõudes 1208 euroni. Tänavu said omavalitsused 211,7 miljonit eurot õpetajate palgatoetust, mis lubab tõsta õpetajate palku sellel aastal kahel korral. Jaanuarist tõusis õpetajate miinimumpalk 958 euro pealt 1000 euroni ja septembrist tõuseb 1050 euroni. Õpetajate palgastatistika leiab leheküljelt www.haridussilm.ee, mille aluseks on omavalitsuste raamatupidamisandmed.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks