Algatus AÕTK ootab 22. veebruarini koolide tegevusi, mis on aidanud uutel õpetajatel õpetajaametisse sisse elada

Tagasiside ja tunnustamine

 

EHL partner, algatus Alustavat Õpetajat Toetav Kool (AÕTK) ootab kuni 22. veebruarini on kõik õpetajad, kes alustasid õpetamistööd 2015. aastal või hiljem, jagama ja tunnustama oma koolide tegevusi, mis on aidanud neil õpetajaametisse sisse elada.

Tunnustamiseks palume täita küsimustik siin.
Selle jaoks tuleks arvestada 15-30 minutiga.

SUUR AITÄH! Nii saame esile tõsta koole, kus alustavad õpetajad on tundnud, et nende õpetajakarjäär on saanud hea alguse, ja jagada häid praktikaid eeskujudena teistele koolidele.

Tunnustatavad koolid kuulutatakse välja 24. märtsil 2017, kui toimub esimene alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustiku kohtumine. Tunnustust jagatakse erinevates kategooriates, muuhulgas võivad algatuse partnerid anda välja eriauhindu.

NB! Kool, mida tunnustamiseks esitatakse, ei pea olema liitunud Alustavat õpetajat toetavate koolide võrgustikuga. Samuti ei pea tunnustatavas koolis olema kõik tegevusvaldkonnad suurepärasel tasemel.

* *

Tunnustamise taustast 

Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse eesmärk on toetada õpetajate järelkasvu ning uute õpetajate sujuvat ja sisukat sisseelamist õpetajatöösse. Üheks sammuks sellel teel on tunnustada koole, kus alustavad õpetajad on tundnud, et nende õpetajakarjäär on saanud hea alguse, ja tõsta neid esile eeskujudena teistele.

Laekunud tunnustusankeete ja praktikaid analüüsivad ja hindavad koos Alustavat õpetajat toetava kooli meeskonna liikmetega erinevate osapoolte esindajad ja eksperdid:

 • Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri,
 • Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Margit Timakov,
 • Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatuse esimees Andreanne Kallas,
 • Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja,
 • Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni keskuse õpetajate akadeemia kutseaasta projektijuht Sirje Ideon,
 • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse juhataja Anne Raam,
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver,
 • personalijuhtimise ekspert, juhtide arengu toetaja Riina Varts.

Kooli tunnustamiseks täidetavas ankeedis võetakse vaatluse alla alustava õpetaja kogemused järgmistes valdkondades.

 1. Koolikultuur: mil viisil ja määral kogeb alustav õpetaja, et temast ja tema käekäigust hoolitakse.
 2. Info jagamine: kuidas viiakse alustav õpetaja kurssi otseselt tema tööd puudutava teabe, isikute ja töökeskkonnaga.
 3. Töökoormus: mil määral hoitakse seda mõistlikuna ja õpetajatöö edukaks alustamiseks olulisi tegevusi hõlmavana.
 4. Mentorlus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tuge.
 5. Koostöö juhtkonnaga: mil määral saab alustav õpetaja juhtkonnalt oma arengu jaoks vajalikku tuge.
 6. (Muu) arendustegevus: mil määral saab alustav õpetaja oma arengu jaoks vajalikku tuge, pidades mh silmas alustava õpetaja eelnevat tausta.
 7. Logistika: mil määral võimaldab tunni andmise asukohtade korraldus vältida lisapingeid.
 8. Süsteemne ja läbimõeldud tegevus: mil määral on alustavate õpetajate toetamine kooli toimimise põhiprotsesside osa, mida soovitakse teha tulemuslikult.

Tänavune tunnustuse jagamine on esimene omalaadne ettevõtmine. Loodame sellest kujundada traditsiooni.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks