ETUCE-EFEE ühisavaldus Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamise kohta

Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid EFEE (Euroopa Haridusala Tööandjate Liit) ja ETUCE (Euroopa Haridusala Ametiühingute Komitee), mille liige on ka EHL, on aastatel 2014–2016 ühiselt tegelenud projektiga “Euroopa haridusala sotsiaalpartnerid suurendavad teadmussiirde ja koolituse kaudu oma dialoogi potentsiaali. ESSDE suutlikkuse suurendamine II”. Suutlikkust suurendavate ühismeetmete eesmärk on arendada välja kindel ja tõhus sotsiaaldialoog, mis toob kasu nii haridusasutuste kõikide tasandite töötajatele kui ka õpilastele ja üliõpilastele.

Kõnealuse projekti raames toimus 2016. aasta 1. juunil ETUCE-EFEE ümarlaua kohtumine Tallinnas. Projekti lõpukonverents toimus 21-22. juunil Amsterdamis.

ETUCE-EFEE deklaratsioon Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi potentsiaali edendamise kohta võeti vastu Euroopa haridusala sotsiaaldialoogi (ESSDE) täiskogu istungil 8. novembril 2016. Eesti õpetajaid esindab ESSDE täiskogus ETUCE komitee liige EHL välissekretär Elis Randma. Eesti haridusala tööandjad ei ole EFEE-s ega ESSDE täiskogus esindatud.

Eestikeelse täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN.

Ingliskeelse täistekstiga on võimalik tutvuda SIIN.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks