Solidaarsusavaldus: Eesti õpetajate esindusorganisatsioon on seisukohal, et peame ka edaspidi saama süüa Eestis kasvatatud ja toodetud tervislikku toitu.

Eesti Haridustöötajate Liit toetab põllumehi nende võitluses kodumaise toidutootmise säilimise eest ning maapiirkondade probleemidele tähelepanu juhtimisel. Tänasel päeval seovad põllumajandust, tervishoidu ja haridust põhimõtteliselt sarnased probleemid – jätkuv alarahastamine ja lubaduste mittetäitmine. Kui maapiirkondades ei ole töökohti, kaovad sealt nii inimesed, elementaarsed teenused kui ka koolid.  EHL on arvamusel, et selleks, et poliitikud hakkaksid märkama põletavaid probleeme riigis ning otsima aktiivselt jätkusuutlikke lahendusi, peavad erinevad huvigrupid tegema koostööd ning väljendama oma tegevusega kõikumatut solidaarsust.

Kahel korral on kogunenud kodanikuühiskonna erinevad organisatsioonid, et teha valdkondade ülest koostööd Eesti erinevates piirkondades elu säilimiseks ja arendamiseks. Koostöövõrgustikku kuuluvad Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Arstide Liidu, Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni TALO, Eesti Haridustöötajate Liidu, Eesti Õpetajate Liidu, kodanikualgatuse Avalikult Haridusest, Eesti Põllumeeste Keskliidu, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, MTÜ Eesti Maaturism ja liikumise Kodukant esindajad.

 

Eesti Haridustöötajate Liit

 

Lisainfo: Reemo Voltri, EHL juhatuse esimees, tel 510 1797

 

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks