Hariduse võrgustike arendamise seminar – tähelepanu, valmis olla, stardime!

4-5 augustil toimus Viljandimaal Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis SA Innove ja HTM-i korraldatud hariduse võrgustike arendamise seminar tähelepanu, valmis olla, stardime!, millest võtsid osa ka EHL-i juhatuse liikmed Reemo Voltri, Aleksandr Tiidemann, Karin Klemmer ja Ulvi Noor ning juhiabi Elis Randma. EHL on esindatud ka vastavas võrgustike arendamise töörühmas.

Suveseminari eesmärgiks oli:
– tutvustada programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ eesmärke ja tegevusi ning veelgi täpsemalt haridusvaldkonna ühendusi ja võrgustikutööd puudutavaid arengusuundi, planeeritud tegevusi ning rahastamisvõimalusi;
– kaardistada võrgustike arenguvajadusi lähtuvalt uue tegevusperioodi eesmärkidest ja haridusvaldkonna väljakutsetest;
– omandada uusi teadmisi ja oskusi kaasamisest, mis omakorda aitab mõtestada liikmete rolli erinevates ühendustes ja planeerida paremini ühenduste tegevuste ellu viimist, samuti ka uute liikmete värbamist;
– arutada, kuidas ühendused ise või koos saavad uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamisele kaasa aidata, teha vajalikke kokkuleppeid.

Võrgustike suvine kohtumine andis stardi uude, kuni aastani 2020 kestvasse tegevusperioodi, võimaluse ühendustevaheliseks kogemuste jagamiseks, koostöösuhete tugevdamiseks ja organisatsioonide tegevusvõimekuse suurendamiseks. Suveseminaril keskenduti kaasamisele ja sellele, kuidas ühendused ise ja/või koos saavad hoogustada uueneva õpikäsituse õppeprotsessi juurutamist.

IMG_0196

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks