Universaalsed väärtused inimõiguste hariduse keskmes

7.-8. juunil toimus Riias ülemaailmse õpetajate esindusorganisatsiooni Education International’i (EI) ja Läti õpetajate ametiühingu LIZDA koostöös korraldatud Balti sümpoosion „Inimõigused ja väärtused hariduses“, kus jõuti üksmeelele, kui oluline on haridus, mis soodustab leplikkust mitte viha. Eesti delegatsioonis oli EHL esimees Reemo Voltri, tegevjuht Aleksandr Tiidemann, välissekretär Elis Randma, juhatuse liige Evi Veesaar, HTM üldharidusosakonna peaekspert Mariann Rikka ja võrdõigusvolinik Liisa Pakosta. Päevad oli sisustatud paneeldiskussioonide ja töötubadega, mis võimaldas osalejatel jagada oma riigi kogemusi ja parimaid tavasid ning õppida kolleegidelt.

Riias toimunud sümpoosioni esimese päeva sõnumiks oli haridus, mis põhineb inimõiguste kesksel lähenemisel, hõlmab universaalsete väärtuste mõistmist ja sallimist ning näeb kultuurilisi erinevusi kui võimalust mitte ohtu. Education Internationali (EI) peasekretär Fred van Leeuwen avas kahepäevase sümpoosioni, rääkides kirglikult terviklikust lähenemisest hariduses, mis võimaldaks erinevatel demokraatlikel ühiskondadel koos elada. „Koolid peaksid olema kohad, kus lapsed ja noored õpivad koos elama, mõistes mitmekesisuse rikkust, sest ühiskonnad, milles nad peavad tulevikus elama, on kõik erinevad, multikultuursed demokraatiad,” sõnas Van Leeuwen.

Seda seisukohta kordas peaesineja Sneh Aurora, kes andis ülevaate rahvusvaheliste vahendite käsitlusest inimõiguste küsimustes hariduses ja seoses globaalse kodakondsusega, mida on arutanud ja määratlenud rahvusvaheline üldsus, andes tulemuseks deklaratsioonid ja poliitilised dokumendid, mille on vastu võtnud valitsustevahelised organisatsioonid nagu UNESCO ja ÜRO.

Sümpoosioni teise päeva kandvaks sõnumiks oli, et inimõiguste õpetamiseks läheb vaja kogu kooli kui mitte kogu ühiskonda. Tänapäeva õppijad ettevalmistamine multikultuurseks reaalsuseks nõuab rohkemat, kui inimõiguste õpetamist omaette õppetunnina, selle asemel on vaja luua keskkond, kus igaüks mõistab, väärtustab ja kaitseb inimõigusi.

Eleanor Roosevelt, kes ÜRO inimõiguste komisjoni esimehena aastatel 1946-1952 oli üks esimesi inimõiguste hariduse eestvedajaid, kirjeldas vajalikku lähenemist, märkides kuidas “inimõigused ei ole koormaks, kui inimesed neid teavad, kui inimesed neid mõistavad, kui inimesed nõuavad, et nende järgi elataks.”

Haldis Holst, EI asepeasekretär, võttis edukad arutelud kokku. „Õpetajad on ülimalt olulised edendamaks sotsiaalseid väärtusi – demokraatiat, võrdsust, kultuuri mõistmist, õiguste austamist,” ütles ta. “Õpetajaameti sisuks on soov luua võrdsus klassis, koolis, ühiskonnas. Õpetajate ametiühingud aitavad luua lahendusi, mis näitab teed demokraatiale, inimõigustele ja jätkusuutlikule tulevikule.”

EI sümpoosionist on LIZDA teinud lühikese videokokkuvõtte.

Ingliskeelseid kokkuvõtteid sümpoosionist on võimalik lugeda SIIT ja SIIT.

Tehtud pilte on võimalik näha SIIT.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks