EHL osalemine Riigikogu kultuurikomisjoni istungil

03.05.2016 osalesid EHL esindajatena Riigikogu kultuurikomisjoni istungil juhatuse esimees Reemo Voltri ja jurist Külli Kröönström.

Riigikogu kultuurikomisjoni istungil arutati lasteaia õpetajate töö väärtustamise küsimusi. Arutelu oli konstruktiivne ja saime olulisel määral kaasa rääkida ja heameel on tõdeda, et meid võetakse aina rohkem ka lasteaiaõpetajaid puudutavates küsimustes esindusorganisatsioonina. Kõik osapooled rõhutasid lasteaiaõpetajate olulisust, kuid kuidas jõuda selle töö reaalse väärtustamiseni, selles osas läksid ettekujutused lahku. Kuna sügisel tulevad riigikogus arutlusele alusharidust puudutavad seadusmuudatused, siis on oluline teemat üleval hoida.

Mitmeid kordi rõhutati, et ametiühing, st EHL peaks siin võtma olulisemat rolli kanda ja olema KOV-le läbirääkimiste partneriks. Me oleme partneriks  kindlasti hea meelega, kuid siin on jällegi esindatuse küsimus- me peame enda kaasama suurema osa lasteaiaõpetajaid, et me saaksime jõulisemalt ka selles sektoris kaasa rääkida ja nende jaoks paremaid lahendusi leida.

Küsimuse all oli ka võimalik lasteaiaõpetajatele riikliku miinimumtöötasu kehtestamine, mida meie oleme aastaid nõudnud. Paraku on KOV-d sellele jõuliselt vastu ja tundub, et  pärast haldusreformi on liikumine veel suurema KOV autonoomia poole. See panebki meile suurema kohustuse, aga ka võimaluse olla partneriteks läbirääkimistel ning reaalset esindada oma liikmeid nii kohalikul tasandil kui ka loodetavasti tulevikus ka riiklikul tasandil KOV liitudega läbirääkimistel.

Usun, et iga selline kohtumine ja osalemine erinevates töögruppides ja komisjonides viib meid lähemale eesmärgile, et kogu haridussektor oleks  Eestis  suuremal määral väärtustatud.

 

Lugupidamisega

Reemo Voltri

EHL juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks