Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu ühisavaldus

PRESSITEADE

5. aprill 2016

 

Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti õpetajaid esindava Eesti Haridustöötajate Liidu ühisavaldus.

 

Eesti üldhariduskoolid on piiratud ja suhteliselt nappide ressurssidega saavutanud uskumatult häid tulemusi. Veidi enam kui miljonilise rahvaarvuga väikeriigi hariduskorraldus on tõusnud paarikümne aastaga rahvusvahelise huvi ja imestuse objektiks. Meie koole on iseloomustanud avatus uuendustele ja nendes töötavate inimeste õppimisvõime ja edumeelsus.

Jälgime nördimuse ja kurvastusega, kuidas püütakse omandivormist lähtuvalt koole vastandada ja senist tööd alavääristada. Haridusmaastiku mitmekesistamise soov on igati mõistetav ja vajalik taotlus,  koolide omandivorm ei ole siinkohal esmatähtis.  Kuid kohustus tagada igale lapsele parim haridus on lasunud, lasub ja jääb lasuma riigile ja kohalikule omavalitsusele.

Meie hariduse rahvusvaheline edu on tõendus, et meie koolide juhid ja õpetajad on siiani käitunud vastutustundlikult. Sellepärast on meil õigustatud ootus ja nõue, et meid koheldaks kõiki võrdselt ja  samadel alustel, olenemata sellest, kes on koolipidaja.

Toetame mitmekesise hariduse jätkumist kõikjal Eestis, kuid mitte kvaliteetse ja õppemaksuta koolihariduse arvelt. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad ja rõhutavad, et meie hariduse tugevus põhineb  ühtluskoolil, kus igale õppijale on loodud võrdsed võimalused arenguks.

Tänane vastasseis, kus ei valita enam sõnu ega vahendeid, viib meid reaalse haridusliku kihistumiseni ja kõigi koolide usaldusväärsuse langusele. Haridususku rahvana ei või me seda endale lubada.

Kiiresti muutuvates oludes on meie esmane kohustus uute põlvkondade ees säilitada haridussüsteemi võime vastata uutele ja aina keerulisemaks muutuvatele haridusväljakutsetele.

Oleme seisukohal, et kooli pidamine – ka erakooli pidamine – jäägu eelkõige kooli pidaja hooleks ja vastutuseks.

 

Reemo Voltri                                                   Toomas Kruusimägi

EHL juhatuse esimees                                   EKJÜ esimees

ehl@ehl.org.ee                                                ekjy@ekjy.ee

+372 5101797                                                  +372 5644949

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks