Kohtumine aktiivsete noorte õpetajatega

23. märtsil kohtusime EHL kontoris 2 aktiivse noore õpetajatega, kelle sooviks oli arutada koostöövõimalusi seoses põhimõtetega, mida võiksid koolid järgida, et alustava õpetaja töö kulgeks sujuvalt ja õpetajad kooli jääksid. Noori õpetajaid esindasid Triin Noorkõiv ja Kristjan Lepp, kes on osa ligi kümnest aktiivsest õpetajast. Kuigi tegu on teiste seas ka Noored Kooli raames õpetajaametisse sattunud noortega, on nad võtnud enda kogemusest lähtudes südameasjaks muuta ülikooli värskelt lõpetanud õpetajatele koolisüsteemi sisenemine sujuvamaks.

Suurima murekohana toodi välja õpetatava teooria ja reaalse koolielu praktika suured erinevused, mistõttu ei püsi väga paljud noored õpetajad üle 1-2 aasta koolis. Nende ootused ei vasta reaalsele elule ning muust motivatsioonist õpetajatöö jätkamiseks jääb väheks. Sellest ja muudest just alustava õpetaja jaoks õpetajaameti kitsaskohtadest tulenevalt tuli seltskond ideele, kuidas saaks kooli juhtkond olukorda lihtsustada. Eesmärgiks on luua alustavat õpetajat toetava kooli võrgustik, mis juhendab koolipidajat järgima teatud põhimõtteid, et alustava õpetaja töö kulgeks sujuvalt ja seeläbi kasvaks noorte õpetajate pealekasv. Projekt loodetakse ellu rakendada juba selle kevade lõpus.

Leidsime üheskoos noorte õpetajatega, et kõlapinda edasiseks koostööks on rohkelt.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks