Õpetajate miinimumtöötasu tõusis 958 euroni

Valitsus kinnitas, et õpetajate töötasu alammäär tõuseb 2016. aastal 958 euroni; keskmine töötasu kasvab vähemalt 1149 euroni kuus.

Vastavalt Vabariigi valitsuse määrusele tõuseb õpetajate miinimumtöötasu 2016.aastal 900 €-lt 958 €-ni, mis tähendab miinimumtöötasu 6,4% tõusu. Eesti Haridustöötajate Liit pidas läinud aastal valitsusega 3 läbirääkimisvooru, millest ei võtnud taas volituste puudumise tõttu osa Eesti Maaomavalitsuste Liit ega Eesti Linnade Liit.

Võitlus õpetajate palgatõusu nimel on olnud kõigil tasanditel intensiivne. Siiski ei saa EHL kinnitatud töötasu alammäära suurusega rahul olla. Eesmärki, et õpetajate miinimumpalk oleks 1,2 kordne Eesti keskmisest palgast aastaks 2019, on nii väikeste sammudega liikudes raske saavutada. EHL tegi ettepaneku tõsta õpetajate töötasu alammäär 2016. aastal võrdseks eeldatava Eesti Vabariigi keskmise töötasuga, see tähendab vähemalt 1104 euroni kuus.

Vastavad seisukohad avaldas EHL ka Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule. Kui vaadata aastate lõikes õpetajate miinimumtöötasu ja Vabariigi keskmise töötasu suhet, läheneb õpetaja töötasu riigi keskmisele töötasule järgmisel aastal ainult 1,9 protsendipunkti, mis on liiga vähe. Õpetajatel on nõutav magistrikraad, mille omandamise eel ja järel noored vaatavad pakutavat tasu ning 958 eurone töötasu ei ole atraktiivne.

Indikaatorid õpetajate keskmisest vanusest, mis on kõrgeim Euroopas, ja soolisest koosseisust, mille kohaselt meesõpetajate osakaal on väikseim Euroopas, näitavad riske, et õpetajate järelkasv on juba jäämas väheseks ja selle haridustaseme juures ei ole pakutav töötasu atraktiivne.

Õpetaja ametikohale peaks olema konkurents. Kui töötasu ei taga kohaseid elustandardeid, siis muud meetmed ei tööta. Õpetaja peab saama väärikalt tasustatud, et elada väärikat elu ning olla autoriteediks õpilaste ees. Eestis saavad lapsed käesoleval ajal maailma parimat haridust. See saab jääda nii ainult siis, kui õpetajad on saadava töötasu tulemusena motiveeritud kujundama oma eneseteostuseks õpetaja elukutse. Üheskoos suudame!

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks