Rõõmuküllast ning edukat alanud aastat!

2015.aasta talvisel volikogul võttis EHL volikogu vastu 2016.aaasta tegevuskava. Suurejoonelisemad ettevõtmised 2016.aastal on:

  • 03.03-04.03. toimub Beliinis iga-aastane õpetajakutse tippkohtumine ISTP 2016 (International Summit on the Teaching Profession), mida korraldavad OECD ja maailma õpetajate organisatsioon Education International (EI), mille liige on Eesti õpetajate esindusorganisatsioon Eesti Haridustöötajate Liit (EHL). Tippkohtumisele on kutsutud traditsiooniliselt haridus- ja teadusminister ning õpetajate ametiühingu juhid. EHLi esindab tippkohtumisel juhatuse esimees Reemo Voltri.
  • Aprillis on planeeritud Eest Haridustöötajate Liidu uute hariduasasutuse ametiühingu juhtide e. usaldusisikute koolitus, kus tutvsutatakse vajalikku seadusandlust ja ametiühingu töö põhimõtteid ning kuidas olla vääriliseks partneriks kooli juhtkonnale ja koolipidajale.
  • 28.09-01.10. toimub EHL hariduasasutuse ametiühingu juhtide e. usaldusisikute traditsiooniline koolitus, mille teema on veel täpsustamisel.
  • 28.10. toimub Eesti Haridustöötajate Liidu üldkoosolek. Üldkoosolek  toimub iga 4 aasta tagant. Üldkoosolekul  kinnitatakse uus volikogu kosseis, kes valib uue juhatuse ja juhatuse esimehe; tehakse kokkuvõte eelnenud neljast aastast ning pannakse paika plaanid järgnevaks neljaks aastaks.
  • 05.12-08.12. toimub Euroopa õpetajate katusorganisatsiooni  ETUCE’, mille liige on EHL, kongress, mis toimub iga nelja aasta tagant ja kus valitakse ETUCE  uus juhatus ja president ning tehakse kokkuvõte eelnenud neljast aastast ning pannakse paika plaanid järgnevaks neljaks aastaks. Lisaks on arutlusel laiemad, Euroopas aktuaalsed hariduspoliitilised küsimused.
  • Aasta vältel toimuvad Eesti Haridustöötajate Liidu juristi Külli Kröönströmi eestvedamisel erinevates piirkonades koolituspäevad, kus tutvustatakse EHL liikmetele tööõigust, haridusseadustiku muudatusi jm õpetajate jaoks olulist juriidilist informatsiooni.

Soovin teile, austatud liikmed, ning kogu Eesti õpetajate-perele tegusat ning edukat alanud aastat!

Üheskoos suudame!

Reemo Voltri

juhatuse esimees

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks