Ülevaade haridustöötajate palgaläbirääkimistest

04.12.2015 toimus jätkukohtumine Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligiga

Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri ja jurist Külli Kröönström kohtusid 04.12.2015 haridus- ja teadusminister Jürgen Ligiga, et jätkata palgaläbirääkimisi haridustöötajate nimel ja arutleda 2016. aastaks määratava õpetajate töötasumiinimumi suuruse osas.

Ministri sõnade kohaselt on võitlus õpetajate palgatõusu nimel olnud intensiivne. Eesmärk, et õpetajate miinimumpalk oleks 1,2 kordne Eesti keskmisest palgast aastaks 2019, on silme ees ja seda kavatseb minister kaitsta. Esialgu on number alla läinud, otsitakse katteallikaid.

Praeguse seisuga kasvab erakoolide kulu suure kiirusega. Minister kinnitas, et erinevusi eesmärgis haridustöötajate palgaküsimuste osas ministeeriumil ja Eesti Haridustöötajate Liidul ei ole. Järgmise aasta eelarvet ei ole alla kirjutatud, aga mõtetes on ja lootus on 6,4% palgatõusule, mille katteallikad on täpsustamisel.

Arutati veel õpilaste arvudest klassidest, klasside täituvusnormidest, koolitustest ja kompetentsimudelist koolide direktoritele ning õpetajate õiguste sätestamisest põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses.

Kõik kategooriad

Liikmeks Astumine

Astu ametiühingu liikmeks